Δήμος Τρικκαίων

Υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού του Δ. Τρικκαίων

13/9/2021 - 1/10/2021

Για άλλη μια χρονιά ον Δήμος Τρικκαίων προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε άπορους/ες μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Συνεργαζόμενος με ιδιωτικές σχολές χορού και μουσικής, υλοποιείται η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού, που συμβάλλουν ευγενώς για παροχή δωρεάν μαθημάτων σε σχολές χορού, μουσικής, εικαστικών, Θεατρικών εργαστηρίων, ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτηση από 13 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2021 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού, στο Τμήμα Παιδείας. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 €.

Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας:

  1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (έτους 2020) ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
  3. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας εάν υφίσταται.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Αποδεικτικό Ενοικίου ή σχετικό αντίγραφο δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας εάν υφίσταται.
  7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας εάν υφίσταται.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται ΕΔΩ αλλά και από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 13 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2021και θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικκαίων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Από το γραφείο Τύπου