Δήμος Τρικκαίων

Υποβολή Αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων

11:00 - 15:0022/11/2017 - 8/12/2017

Ο Δήμος Τρικκαίων και η Συνειρμός αμκε ανακοινώνουν ότι πρόκειται να ανανεωθεί ο κατάλογος των ωφελουμένων του Κοινωνικού Εστιατορίου. Το Κοινωνικό Εστιατόριο παρέχει καθημερινά δωρεάν γεύματα σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες και τις οικογένειές τους.

 

Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ χρειάζεται  να προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9 & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής Φορολογικής      Δήλωσης), ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.
  4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
  5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν)
  6. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (αν υπάρχει)
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το αν ο/η ίδιος/α  ή άλλο μέλος της οικογένειας ωφελείται     από άλλη ανάλογη δομή ή πρόγραμμα (ΤΕΒΑ, Στέγαση και Επανένταξη, ΚΕΑ,             Ενοριακά Κοινωνικά Συσσίτια κλπ)

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσοι/όσες είναι ωφελούμενοι/νες του Κοινωνικού Εστιατορίου έως και σήμερα, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ξανά Αίτηση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την  Παρασκευή  8  Δεκεμβρίου 2017 στο Κοινωνικό Εστιατόριο, στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσης 56, στον 1ο όροφο, τηλ. 24310 25400, από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 π.μ. ως τις 3μ.μ.