Δήμος Τρικκαίων

Ευνοϊκή η ρύθμιση των 100 δόσεων και για τους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος

12 Σεπτεμβρίου 2017
Ειδική πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για ελάφρυνση των οφειλών τους στον Δήμο Τρικκαίων, απευθύνει η αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Η κ. Ελένη Αυγέρου – Κογιάννη σημειώνει ότι στη ρύθμιση των 100 δόσεων που προσφάτως ωηφίστηκε και ήδη με μεγάλη επιτυχία υλοποιείται στον Δήμο Τρικκαίων, μπορούν να ενταχθεί και η συγκεκριμένη κατηγορία καταστηματαρχών. Είτε πρόκειται για όσους πληρώνουν το 0,.5% των ακαθάριστων εσόδων τους είτε για το 5%, εάν δεν υποβάλλουν αίτηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017, χάνουν το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει, όπως τόνισε η αντιδήμαρχος, ότι, αφ’ ενός θα κληθούν να πληρώσουν όλο το ποσό, μαζί με τις προσαυξήσεις, αφ’ ετέρου η οφειλή θα βεβαιωθεί στην Εφορία, αφού υπάρχει διασταύρωση στοιχείων μέσω TAXIS.
Η ρύθμιση έχει πολύ ευνοϊκές ελαφρύνσεις, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία θα ενταχθεί ο κάθε επαγγελματίας.

Η ρύθμιση είναι η ακόλουθη:

α) Αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί:

  1. Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, ισόγειο
  2. Στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351135
  3. Από την ιστοσελίδα του Δήμου http://trikalacity.gr/rythmisi-ofilon-se-100-dosis/
    (ή από τη διαδρομή: trikalacity.gr – ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – εικονίδιο «Ρύθμιση Οφειλών»)

 

Από το γραφείο Τύπου