Δήμος Τρικκαίων

Έξι καινοτομίες στη λειτουργία του Δήμου Τρικκαίων

21 Φεβρουαρίου 2017
Νέα εποχή στον Δήμο Τρικκαίων, με τη διοικητική του αναδιοργάνωση. Η οποία, όμως, βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, τόσο του σχεδιασμού για το μέλλον, όσο και της υφιστάμενης κατάστασης στην κοινωνία.

Ο Δήμος Τρικκαίων απέκτησε νέα διάρθρωση, δηλαδή νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, που ψηφίστηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία.
Κυρίαρχη λογική, πλέον, είναι ο επιτελικός Δήμος, που αποδίδει για τον πολίτη, προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες  και σχεδιάζει για το μέλλον, Ελήφθησαν υπ’ όψιν δεκάδες δεδομένα, ιδίως όσα προέκυψαν τα τελευταία χρόνια με την εξωστρέφεια και την τεχνολογική – καινοτομική δράση. Ταυτοχρόνως, ελήφθη υπ’ όψιν το μέλλον των πόλεων και των Δήμων, με βάση τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, την προσπάθεια για απόδοση στις υπηρεσίες, για εξοικονόμηση πόρων, για ουσιαστικά έργα, για βιώσιμη κινητικότητα, για στήριξη της επιχειρηματικότητας, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας.
Ο Δήμος Τρικκαίων, με τα Τρίκαλα και τα 35 χωριά του, πρωτοπόρος και ουσιαστικός, επιδιώκει να «χτίσει» νέα δεδομένα.
Για τον λόγο αυτόν, εισήγε 6 καινοτομίες στην κατανομή και διάρθρωση των υπηρεσιών.

 

 

Καινοτομία 1

Ιδρύεται αυτοτελές «Τμήμα Έξυπνης Πόλης» (smart city), με διευρυμένες αρμοδιότητες σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, καινοτομίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τουρισμού, επιχειρηματικότητας, μεταφορών, περιβάλλοντος, διαφάνειας, εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Η αλλαγή αυτή αποτελεί καινοτόμο εγχείρημα στα πρότυπα οργάνωσης και σχεδιασμού των Δήμων του μέλλοντος. Το τμήμα προήλθε από την κατάργηση του τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού, με δεδομένο τον σχεδιασμό της ΕΕ για τρεις πυλώνες: έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι «Έξυπνες πόλεις» είναι ένας νέος τρόπος αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης, στον οποίον, οι ψηφιακές τεχνολογίες θα παίζουν βαρύνοντα ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων και των ροών σε μία δεδομένη περιοχή.

Αποστολή του νέου αυτοτελούς τμήματος είναι η χάραξη και η εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών που συνάδουν με τις πολιτικές που ορίζονται από την πολιτική ηγεσία και τις σύγχρονες τάσεις σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου με εργαλεία και μετρικές, καθώς και η υποστήριξη της διασύνδεσης του Δήμου με την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

 

Καινοτομία 2

Δημιουργείται Διεύθυνση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης, με 3 Τμήματα: (α) Διαχείρισης αποβλήτων & περιβάλλον – (β) Πράσινου & αγροτικής ανάπτυξης – (γ) Διαχείρισης & συντήρησης στόλου οχημάτων.

Ο Δήμος Τρικκαίων υποστηρίζει σθεναρά ότι το πράσινο δεν αφορά μόνο τις πλατείες των οικισμών ή τις δενδροστοιχίες, αλλά όλους τους κοινόχρηστους χώρους, τις βιοτεχνικές περιοχές, τις καλλιέργειες σε μια κατεύθυνση σύνδεσης όλων αυτών στο ενιαίο τοπίο του Δήμου.
Ταυτοχρόνως, με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Απορρίμματα, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, τα «πράσινα σημεία», ο διαχωρισμός απορριμμάτων στην πηγή, ορίζονται ως νέα δεδομένα για το περιβάλλον και την καθαριότητα στον Δήμο Τρικκαίων.

 

Καινοτομία 3
Δημιουργείται το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου, στη θέση του παλιού τμήματος Περιβάλλοντος. Αποστολή του νέου Τμήματος είναι η διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, της κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου στους κοινόχρηστους χώρους, στις υποδομές και στα πάσης φύσεως δίκτυα. Η χρήση των γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής (GIS) θα συνδράμει στο έργο αυτό.

 

Καινοτομία 4

Δημιουργείται Γραφείο Πολιτικής Προστασίας στις υπαγόμενες υπό τον Δήμαρχο υπηρεσίες. Σκοπός του, ο επιτελικός σχεδιασμός των δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Με την πρόβλεψη αυτή καταδεικνύεται η σημασία που αποδίδει ο Δήμος στα θέματα πολιτικής προστασίας, με βάση και την εμπειρία από τις πρόσφατες θεομηνίες και κακοκαιρία.

 

Καινοτομία 5

Ιδρύονται Υπηρεσίες Αγροτικών Θεμάτων στις έδρες των δύο αντιδημαρχιών στην περιφέρεια του Δήμου. Σε Βαλτινό και Παλαιόπυργο, υπάλληλοι του Δήμου ασχολούνται αποκλειστικά με αγροτικά θέματα, προβλήματα, προγράμματα, ενισχύσεις, χορηγήσεις βεβαιώσεων και γενικότερα θέματα για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Ετσι, από τη μια θα υπάρχει άμεση, επιτόπια εξυπηρέτηση των αγροτών, από την άλλη αποκέντρωση, με μείωση του κόστους και της ταλαιπωρίας για τον κάθε αγρότη που θα έπρεπε να μεταβαίνει στα Τρίκαλα

 

Καινοτομία 6

Προσφέρει ταχύτητα στην υλοποίηση έργων της καθημερινότητας. Για πρώτη φορά, κάθε θέμα που ανακύπτει με ηλεκτροφωτισμό, καθαριότητα, πράσινο, συντηρήσεις, υποδομές, συγκεκριμενοποιείται. Δεν υφίσταται πλέον μία Διεύθυνση με αρμοδιότητα όλα τα παραπάνω, αλλά υπάρχει διαχωρισμός, για αποκλειστική ενασχόληση κάθε τμήματος με το αντίστοιχο αντικείμενο.
Ετσι:

– Το τμήμα Συντήρησης Υποδομών έχει αντικείμενο τη συντήρηση όλων των κτιριακών, οδικών και άλλων υποδομών του Δήμου, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων

– Το τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων μεριμνά για την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Και τα δύο αυτά τμήματα ανήκουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντιθέτως στη Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης, λειτουργούν:

– το τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβάλλοντος για τα απορρίμματα, την ανακύκλωση και κάθε θέμα που σχετίζεται με την καθαριότητα

– το τμήμα  Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε έργο πρασίνου, κήπων και δεντροστοιχιών.

 

Από το γραφείο Τύπου