Δήμος Τρικκαίων

Εξοικονόμηση πόρων για ρεύμα – φυσικό αέριο από τον Δ. Τρικκαίων

15 Ιουνίου 2018
Διεθνής διαγωνισμός για προσφορές σε ηλεκτρικό και θέρμανση σε δημοτικά κτήρια και σχολεία

 

Σε νέα εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας στοχεύει ο Δήμος Τρικκαίων. Με διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε, ζητείται η παροχή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στα δημοτικά κτήρια και τα σχολεία.

Ο διαγωνισμός έχει τον τίτλο «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων του» και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.026.428,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια αερίου και ρεύματος αφορά σε τρεις διαφορετικές ομάδες κτηρίων:

Δήμος Τρικκαίων:

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 1.486.510,44

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 85.542,11

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 69.528,32

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 17.300,88

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 106.364,60

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 28.053,10

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2018 (στις 15:00) και κριτήριο κατακύρωσης, βεβαίως, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει την προσπάθεια εξυγίανσης, μέσω άσκησης συνετής οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και να αυξηθεί η χρηματοδότηση έργων για τους πολίτες.

 

Από το γραφείο Τύπου