Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ

9 Ιούνιος 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 23.194,61 Ευρώ. Αναλυτικά: Continue Reading ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Ασπασία Καρανάσιου
Τηλ.: 2431063236
Email: akara@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 7/6/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΣΥ

ΦΑΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ