Δήμος Τρικκαίων

Ευρωπαϊκές δράσεις για ευκαιρίες σε νέους/ες από τον Δ. Τρικκαίων

29 Νοεμβρίου 2019

Ένα ευρύ πεδίο δράσεων στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων παρουσιάστηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Πρόκειται για τα προγράμματα Erasmus+/ Τομέας «Νεολαία» και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που υλοποιεί στη χώρα μας το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης).
Οπως εξήγησε η αρμόδια του Ιδρύματος για τα προγράμματα κ. Παναγιώτα Καραμέτου,  τα προγράμματα έχουν ως στόχο, την παροχή ευκαιριών και ένταξης σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, σε νέους έως 30 ετών, σε ομάδες νέων, σε φορείς. Μέσα από ένα ευρύ πεδίο επί μέρους δράσεων υπάρχει ευελιξία ως προς το αντικείμενο που θα υλοποιηθεί, πάντα σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Η ενίσχυση δεξιοτήτων, η αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης, η προαγωγή εθελοντισμού, αποτελούν πτυχές αυτών των προγραμμάτων.

Η συγκεκριμένη αυτή παρουσίαση ενισχύθηκε από την παρουσία της εκπροσώπου του Ιδρύματος κ. Κατερίνα Λυγούρα. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει πρόσθετη ενημέρωση για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων, καθώς ο Δήμος Τρικκαίων εξέφρασε ενδιαφέρον για τη Στρατηγική «Europe Goes Local», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση.

Από το γραφείο Τύπου