Δήμος Τρικκαίων

Ευρωπαϊκό ψηφιακό άλμα για τον Δήμο Τρικκαίων

7 Δεκεμβρίου 2018
Υπέγραψε το Σύμφωνο Ψηφιακής Ανάπτυξης των Πόλεων της Ευρώπης - Στήριξη και συνεργασία από την Αυτοδιοίκηση της ΕΕ για θέματα ψηφιακής πολιτικής

Ένα μεγάλο βήμα για τη συνέχιση και βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών έκανε ο Δήμος Τρικκαίων. Υπέγραψε το  Σύμφωνο Ψηφιακής Ανάπτυξης των Πόλεων της Ευρώπης, μαζί με άλλες 41 πόλεις, που προκρίθηκαν μετά από εξαιρετικά ανταγωνιστικό διαγωνισμό, σε σύνολο 90 που υπέβαλαν αίτηση. Οι πόλεις μετέχουν στην πρωτοπόρο πρωτοβουλία «Πρόκληση Ψηφιακών Πόλεων» (Digital Cities Challenge) που υλοποιεί από το 2017 η Διεύθυνση Ανάπτυξης (DGGrow) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το δε Σύμφωνο αφορά στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων Ευρωπαϊκών Πόλεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη (Digital Transformation and Smart Growth).

Ο τ. αντιδήμαρχος Τρικκαίων, δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήρης Σακκάς εκπροσώπησε τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, στη σύνοδο των Δημάρχων της Πρωτοβουλίας, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Υπέγραψε, δε, για λογαριασμό του Δήμου Τρικκαίων το σχετικό σύμφωνο, ενώ στη βελγική πρωτεύουσα μετέβη και ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου για θέματα τεχνολογίας και ευφυών πόλεων Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος. Τον συντονισμό της διοργάνωσης είχε ο Αναπληρωτής Επίτροπος Περιφερειών της ΕΕ κ. Markku Markkula.

Η Πρωτοβουλία

Ο Δήμος Τρικκαίων μετέχει στην Πρωτοβουλία με πόλεις όπως η Νίκαια, η Γρανάδα, η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, και δουν με τρεις τρόπους:
– αξιολογούν το ιδιαίτερο τοπικό περιβάλλον τους,
– λαμβάνουν καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
– ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, προκειμένου να προσδιορίσουν τους «οδικούς χάρτες» τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Ετσι, η χρήση των τεχνολογιών αιχμής της πληροφορικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την υποστήριξη των οικονομιών τους, σχεδιάζεται και προωθείται με συγκεκριμένους τρόπους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, αυτή η στρατηγική  βρίσκεται στην κορυφή της Ατζέντας του Ο.Η.Ε. για το 2030, ενώ η Ευρώπη τον αναγνωρίζει ως τον πλέον κρίσιμο παράγοντα για τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα της ψηφιακής της οικονομίας.

Το Σύμφωνο

Το περιεχόμενο του Συμφώνου αφορά σε
– ενίσχυση της καινοτομίας με τις αναγκαίες παρεμβάσεις από τους Δήμους (πχ. την ίδρυση χώρων παραγωγής καινοτομίας και τη συνεργασία τους με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς)
– συνεργασία των Δήμων με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης με τη χρήση της τεχνολογίας (όπως συμβαίνει ήδη στα Τρίκαλα με το Open Mall και τις λοιπές δράσεις του Δήμου)
–  υιοθέτηση σύγχρονων πολιτικών από τους Δήμους,
– δοκιμή τεχνολογιών αιχμής,
– αξιοποίηση δεδομένων που παράγονται στις πόλεις,
–  συνεχή εκπαίδευση των κατοίκων σε νέες τεχνολογίες κ.α.

Ολες αυτές οι δράσεις είναι ήδη στην ατζέντα του Δήμου Τρικκαίων και είτε υλοποιούνται είτε έχουν προγραμματιστεί.

Σε συνεργασία, δε, με τις πόλεις της Πρωτοβουλίας «Πρόκληση Ψηφιακών Πόλεων», ανταλλάσσονται εμπειρίες και γνώσεις για την από κοινού αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων, όπως η ανεργία, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική συνοχή, η τοπική ανάπτυξη κ.α.

Ετσι ο Δήμος Τρικκαίων, επεκτείνεται στην Ευρώπη, ενισχύεται με τη στήριξη των ευρωπαϊκών πρωτοπόρων Δήμων και προωθεί ψηφιακές λύσεις προς όφελος των κατοίκων. Αυτό το Σύμφωνο μάλιστα, είναι στόχος τη ΕΕ να υπογραφεί από 130.000 ΟΤΑ σε όλη την ΕΕ τα επόμενα χρόνια.

 

Από το γραφείο Τύπου