Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φαρμακεία

ΤΡΙΤΗ 13/11/2018 Continue Reading Φαρμακεία

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ Β ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ

25ης Μαρτίου 12

2431021789

Ώρες Εφημερίας

08:00-14:00 &17:00-08:00 (Επόμενης)

 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕ

Φλεγίου 70

2431076140

Ώρες Εφημερίας

08:00-23:00

 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ

Τσιτσάνη 22

2431027363

Ώρες Εφημερίας

17:00-22:00

 

Χαρίσης Ιωάννης

Απόλλωνος 9

2431020388

Ώρες Εφημερίας

17:00-22:00