Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φαρμακεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7/2018 Continue Reading Φαρμακεία

 

Τριγώνης Νικόλαος

Στρατηγού Σαράφη 21

2431026644

Ώρες Εφημερίας

08:00-23:00

 

Χάιδος Ιωάννης

Ασκληπιού 36

2431063833

Ώρες Εφημερίας

17:00-08:00 (Επόμενης)