Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φαρμακεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5/2018 Continue Reading Φαρμακεία

Λαζαροπούλου Βανέσσα

Καλαμπάκας 30

2431076066

Ώρες Εφημερίας

08:00-23:00

 

ΧΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ ΟΕ

Τσιτσάνη 6

2431027671

Ώρες Εφημερίας

17:00-08:00 (Επόμενης)