Δήμος Τρικκαίων

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ: Η πόλη δεν είναι τσιφλίκι κανενός

11 Σεπτεμβρίου 2017
Εφτά χρόνια τώρα, θεωρούμε πως αποδείξαμε ότι δεν ανεχθήκαμε συμπεριφορές και πρακτικές  που απαξιώνουν το Δήμο και την  τοπική κοινωνία.

 Δεν ανεχθήκαμε και καταγγείλαμε όσες παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές, μικρές ή μεγάλες, αδιαφορούσαν για τη κοινωνική συλλογικότητα και αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση μόνο  του ατομικού συμφέροντος , ακόμα και του καλώς εννοούμενου,  όσες τουλάχιστον υπέπεσαν στη δική μας αντίληψη και γνώση.

Η πρόσφατη κατάληψη όλου του εύρους του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Ηρακλέους και Πίνδου, όπου τοποθετήθηκε τεθωρακισμένο κουβούκλιο, προκειμένου ιδιωτική εταιρεία φύλαξης να δύναται να εκτελεί υπηρεσία επιτήρησης του χώρου με παρουσία φύλακα-σκοπού, ώστε να προστατεύει ενοίκους παρακείμενης οικοδομής , τη στιγμή μάλιστα που προσφέρεται στον ιδιωτικό χώρο της οικοδομής επαρκής χώρος για την τοποθέτηση της εγκατάστασης αυτής , αποτελεί σαφές δείγμα αδιαφορίας, αφ` ενός προς τη καθημερινή λειτουργία των συμπολιτών και ιδιαίτερα των κατοίκων της γειτονιάς της Πράσινης Γωνιάς και αφ` ετέρου προς τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας στο σημείο των δύο οδών που συμβάλλονται στο σημείο αυτό.

Η μη αναζήτηση αδειοδότησης εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου) και των υπηρεσιών του Δήμου (πολεοδομία) αποδεικνύει κυρίως την πρόκληση και την επίδειξη κοινωνικής ισχύος εκ μέρους ενός οικονομικά ισχυρού σε βάρος των «θνητών»γειτόνων του , σαν να επρόκειτο οι γείτονες  του να απειλούν την ασφάλεια και την οικογενειακή του γαλήνη.

Σεβαστό το δικαίωμα στην ατομική ασφάλεια , σεβαστότερο όμως το δικαίωμα στη συλλογική ασφάλεια , όταν η πρώτη μπορεί να επιτευχθεί με συμβατούς προς την νομιμότητα τρόπους .

Το παραπάνω απαράδεκτο γεγονός μπορεί να γίνεται ανεκτό από τη δημοτική αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν μπορεί να γίνει όμως ανεκτό από εμάς .

Η νομιμότητα θα εφαρμοσθεί .

Η προθεσμία συμμόρφωσης  σε λίγες ώρες περαιώνεται.

 

Τρίκαλα 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»