Δήμος Τρικκαίων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

2 Αυγούστου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ