Δήμος Τρικκαίων

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών

10 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Τρίκαλα, 10/9/2021
Αριθ. Πρωτ.: 34199

2. Γνωστοποίηση-Ειδικοί Συνεργάτες_Σεπτ. 2021_all (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (66ΦΧΩΗ9-7ΣΟ)