Δήμος Τρικκαίων

GWP-Med - Περίληψη Πρόσκλησης Διεξαγωγής Εργου 12-2024/Resilient Thessaly

2 Μαΐου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Περίληψη Πρόσκλησης