Δήμος Τρικκαίων

Η απόφαση για τους αντιδημάρχους

16 Μαΐου 2016
Δημοσιεύθηκε στη "ΔΙαύγεια" η αριθμ. 466/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων, αντικατάσταση και επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων.

Αναλυτικά η απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ