Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Η απόφαση για τους αντιδημάρχους

Δημοσιεύθηκε στη "ΔΙαύγεια" η αριθμ. 466/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων, αντικατάσταση και επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων. Continue Reading Η απόφαση για τους αντιδημάρχους

Αναλυτικά η απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ