Δήμος Τρικκαίων

Η ΔΕΥΑΤ προστατεύει την περιουσία των δημοτών

18 Ιανουαρίου 2021

Με προϋπολογισμό 200.000 € πλέον Φ.Π.Α. η ΔΕΥΑΤ προχωρά στην περίφραξη των εγκαταστάσεών της σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Τρικκαίων. Τη σχετική σύμβαση για το έργο «Περιφράξεις αντλιοστασίων, δεξαμενών και υδατόπυργων» υπέγραψαν ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης, Χρήστος Αναστασίου και ο εκπρόσωπος της αναδόχους εταιρείας. Το έργο αφορά στην περίφραξη των εγκαταστάσεων ύδρευσης  (αντλιοστάσια και δεξαμενές συμπεριλαμβανομένων των υδατοπύργων) της ΔΕΥΑΤ στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Τρικκαίων.
Το συνολικό μήκος της περίφραξης υπολογίζεται σε 2.000 μέτρα περίπου και το ελεύθερο ύψος θα είναι 1,70m.

Αρχικά θα γίνει διαμόρφωση – διάστρωση της περιοχής που θα κατασκευαστεί η περίφραξη για να εξομαλυνθεί η επιφάνεια του εδάφους,  ώστε η τελική επιφάνεια να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη.

Η περίφραξη περιλαμβάνει εκσκαφή αυλακιών, σενάζ σε τοιχίο και περίφραξη, πασσάλους, αντηρίδες, πλέγμα και πόρτα εισόδου. Μια κατασκευή που προστατεύει την περιουσία των δημοτών, εξασφαλίζοντας αποφυγή ζημιών στον χώρο και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Από το γραφείο Τύπου