Δήμος Τρικκαίων

Η δίκη στο Τριμελές για δημοσίευμα της Ε.Δ.Α.

15 Σεπτεμβρίου 2020

Η χθεσινή δίκη εις το Τριμελές διά το δημοσίευμα της Ε.Δ.Α.

                                                                                                             ΑΠΗΛΛΑΓΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της πόλεώς εκδικάσθηκε τον Μάρτιο του 1965 η υπόθεση κατά των Χρυσ. Χρηστάκου ή Βαγγελού, Γ. Βαρδούλη και Εύαγ. Παπαναστασίου, μελών της Ν.Ε. της ΕΔΑ και των υπευθύνων των ενταύθα εκδιδομένων Εφημερίδων «Τρικαλινά Νέα», «Έρευνα» και «Ελεύθερα Γνώμη» κατηγορουμένων των μεν τριών πρώτων ότι συνέταξαν κείμενο υπό τον τίτλο «χαιρετισμός της ΕΔΑ προς την σημερινή επέτειο τον ΕΑΜ» των δε υπολοίπων διότι δημοσίευσαν το κείμενο.

Μετά σύντομο διαδικασία το δικαστήριο απάλλαξε άπαντες τους κατηγορουμένους, δεχθέν την πρόταση του Εισαγγελέως κ. Φλώρου καθ’ ην το δημοσίευμα δεν προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου άρχισε η εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας κληθέντος πρώτου του προέδρου του ΕΜΟΤ κ. Αχ. Καρανάσιου.

Πρόεδρος: Διαβάσατε το δημοσίευμα; Ήτο δυνατόν δι’ αυτού να προκληθούν ανησυχίες εις τους πολίτες;

Μάρτυς: Δεν ήκουσα τίποτε. Ούτε νομίζω ότι ήτο δυνατόν να προκληθούν ανησυχίες στους πολίτες. Φρονώ ότι ήτο η ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος.

Εισαγγελεύς: Διά του δημοσιεύματος προεβάλετο το ΕΑΜ;

Μάρτυς: Δεν φαντάζομαι.

Είσαγγελεύς: Ορισμένα συνθήματα του δημοσιεύματος ήσαν ικανά να προκαλέσουν ανησυχίας;

Μάρτυς: Όχι. Δεν ήσαν ικανά.

Καλείται ακολούθως ο μάρτυς Ζήνων Κατσάρος, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, όστις υπεστήριξε ότι πολλές φορές γράφονται τέτοιου είδους δημοσιεύματα εις τον τύπον και ουδεμία ανησυχία προκαλούν. Μάλλον το δημοσίευμα ήτο ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος. Ως εκ τούτου ουδεμία ανησυχία προκάλεσε το δημοσίευμα

Εισαγγελεύς: Ήτο δυνατόν διά του δημοσιεύματος να προβληθεί το ΚΚΕ;

Μάρτυς: Δεν ησθάνθην ουδεμία ανησυχία, διότι είναι συνήθη τα τοιούτου είδους δημοσιεύματα.

Υπεράσπισις: Αντιλήφθητε κ. μάρτυς να γίνεται διά του δημοσιεύματος προσπάθεια επανόδου του ΚΚΕ;

Μάρτυς: Όχι.

Καλείται ακολούθως ο μάρτυς Γεώρ. Τριγώνης, ιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος απαντών σε σχετική ερώτηση του προέδρου, λέγει ότι αυτά γράφονται και λέγονται καθημερινώς. Δεν προκαλούν ανησυχίας στον λαό, ούτε νομίζω ότι το δημοσίευμα εσκόπει εις την αναζωπύρωση των πολιτικών παθών.

Εισαγγελεύς: Τα συνθήματα ήτο δυνατόν να προκαλέσουν ανησυχία;

Μάρτυς: Κατά την γνώμη μου, όχι.

Ακολούθως εξετάστηκε ο μάρτυς Ι. Παπαζήσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όστις είπε ότι ουδεμία ανησυχία διαπίστωσε μεταξύ της τάξεως των επαγγελματιών μετά την δημοσίευση της ανακοινώσεως.

Πρόεδρος: Ακούσατε τίποτε μεταξύ των επαγγελματιών;

Μάρτυς: Ουδέν σχόλιο και ουδεμία ανησυχία διαπίστωσα.

Πρόεδρος: Είχε σκοπό το δημοσίευμα να προβληθεί το κομμουνιστικό κόμμα;

Μάρτυς: Όχι. Μάλλον ήτο μία ανάμνηση του παρελθόντος και δη, μιας επετείου.

Καλείται μετά ταύτα ο Αθαν. Σαράφης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος λέγει ότι ουδεμία ανησυχία προκλήθηκε εις τους πολίτες εκ του δημοσιεύματος.

Πρόεδρος: Ποιος ο σκοπός του δημοσιεύματος;

Μάρτυς: Αναφέρονταν εις ένα Ιστορικόν γεγονός και στο πρόγραμμα ενός κόμματος.

Εισαγγελεύς: Είναι φυγόδικοι και εγκληματίες οι εις το εξωτερικό Έλληνες, οι λεγόμενοι πολιτικοί εξόριστοι;

Μάρτυς: Όχι. Ίσως είναι ελάχιστοι.

Εισαγγελεύς: Διατί κ. μάρτυς εις την κατάθεση σας λέγετε ότι πιθανόν να βλάψει ο επαναπατρισμός και η νομιμοποίηση του ΚΚΕ;

Μάρτυς: Το πιθανόν δεν είναι τίποτε.

Υπεράσπισις: Μόνον οι κατηγορούμενοι γράφουν αυτά ή συνήθισε πια ο κόσμος εις τοιούτου είδους δημοσιεύματα;

Μάρτυς: Βεβαίως συνήθισε.

Εξετάζεται ακολούθως ο κ. Ντουλόπουλος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ο όποιος λέγει ότι ουδέποτε διαβάζει ανακοινώσεις της ΕΔΑ και ότι το δημοσίευμα διάβασε μόλις προ 5’ λεπτών διότι εκλήθη ως μάρτυς.

Πρόεδρος: Εμβάλλει εις ανησυχίας το δημοσίευμα;

Μάρτυς: Άλλα συναισθήματα ως λ.χ. θυμηδία είναι δυνατόν να προκαλέσει. Ανησυχία όμως όχι.

Εισαγγελεύς: Οι συντάκτες του δημοσιεύματος είχαν ως σκοπό την προβολή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ;

Μάρτυς: Η δική μου γνώμη είναι ότι η ΕΔΑ ταυτίζεται με το ΚΚΕ.

Εισαγγελεύς: Η ΕΔΑ δηλ. είναι το προσωπείο του ΚΚΕ;

Μάρτυς: Ναι.

Εισαγγελεύς: Μήπως διότι επειδή το ΚΚΕ ετέθη εκτός νόμου, το δημοσίευμα θέλει να προβάλει το ΚΚΕ και όχι την ΕΔΑ;

Μάρτυς: Κατά την γνώμη μου νομίζω και πιστεύω ότι προβάλλεται η ΕΔΑ που είναι το ίδιο με το ΚΚΕ.

Υπεράσπισις: Το να προβάλλεται η ΕΔΑ που είναι νόμιμο κόμμα είναι, αξιόποινος πράξη κ. Μάρτυς;

Μάρτυς: Δεν το ξέρω.

Υπεράσπισις: Οι κατηγορούμενοι ήθελαν να προβάλλουν κόμμα ή να αναμνησθούν ιστορικού γεγονότος;

Μάρτυς: Έχω αμφιβολίας ως προς αυτό. Ίσως να είναι προπαγανδιστική εκδήλωση του κόμματος.

Λύτρας (Υπερ.): Εφ’ όσον ταυτίζεται την ΕΔΑ με το ΚΚΕ βλέπετε τίποτε το ιδιαίτερο πέραν του ότι επροπαγανδίζετο η ΕΔΑ;

Μάρτυς: Όχι. Πιστεύω ότι είναι προπαγανδιστικό δημοσίευμα υπέρ της ΕΔΑ.

Μετά ταύτα καλείται ο μάρτυς Μιχ. Χατζηγάκης, πρόεδρος της Λέσχης Τρικάλων ο οποίος λέγει ότι το δημοσίευμα δεν προκάλεσε ανησυχίας.

Πρόεδρος: Ήτο προβολή του ΚΚΕ;

Μάρτυς: Δεν βλέπω προβολή του ΚΚΕ. Προβάλλεται η ΕΛΑ.

Είσαγγελεύς: Τα συνθήματα ήτο δυνατόν να προκαλέσουν «ανησυχίας;

Μάρτυς: Το θέμα είναι γενικότερο. Εφ’ όσον το επίσημο κράτος τα δέχεται δεν νομίζω ότι προκαλούνται ανησυχίες.

Εξετάστηκε μετά ταύτα ο Δ. Καραγιάννης του φαρμακευτικού συλλόγου ο όποιος είπε ότι το δημοσίευμα δεν προκάλεσε ανησυχία.

Μετά ταύτα εκλήθη ο τελευταίος μάρτυς κατηγορίας Κ. Παπαστεργίου, πρόεδρος της Σ.Τ.Ε.Γ.Η.Σ. ο οποίος είπε ότι το δημοσίευμα ουδεμία ανησυχία του προκάλεσε και διήλθε απαρατήρητο.

Εις ερώτηση εάν προεβάλλετο το ΚΚΕ είπε ότι διά του δημοσιεύματος θα ήτο δυνατόν να γίνει η ελαχιστότατη προβολή του ΚΚΕ.

Μετά ταύτα και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν μάρτυρες υπερασπίσεως απολογήθηκε ο εκ των συντακτών του κειμένου Χρηστάκος ο οποίος είπε ότι το χαιρετιστήριο ήτο υπεύθυνος πολιτική πράξη της Ν.Ε. της ΕΔΑ και απετέλει έκθεση του προγράμματος του κόμματός μας και οι λοιποί κατηγορούμενοι και, άρχισε την αγόρευση του ο κ. Εισαγγελεύς.

Ο κ. Εισαγγελεύς ανεφέρθη εν αρχή εις το ιστορικόν του δημοσιεύματος και του νόμου, βάσει του οποίου εξεδικάζετο η υπόθεσις, και είπε ότι η υπόθεσις έχει δύο σκέλη. Αν οι συντάκτες του δημοσιεύματος είχαν σκοπό την προβολή και ενίσχυση του ΚΚΕ και αν υπάρχει δόλος των συντακτών του δημοσιεύματος. Θα εισέλθω εις την ουσία της υποθέσεως.

Εξετάσθηκαν μάρτυρες κατηγορίας, είπε, εκπρόσωποι όλων των τάξεων οι οποίοι κατέθεσαν ότι διά του δημοσιεύματος δεν ποοεβάλλετο το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Ουδείς όμως είπε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν πρόθεση να προβάλλουν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ.

Εφ’ όσον εκ της ακροαματικής διαδικασίας προέκυψε ότι δεν υπήρξε σκοπός προβολής, αμφιβάλλω διά την ενοχή των τριών κατηγορουμένων. Και εφ’ όσον ούτοι θα απαλλαγούν, απαλλάσσονται και οι άλλοι, οι διωκόμενοι βάσει του νόμου περί τύπου.

Εξεταστέο τώρα εάν τα συνθήματα ήσαν ικανά να προκαλέσουν ανησυχία εις το κοινό. Δεν επικαλούμαι τις καταθέσεις των μαρτύρων που είπαν ότι δεν προκάλεσαν ανησυχία.

Εάν εγράφετο ότι έρχονται οι πολιτικοί εξόριστοι και νομιμοποιείται το ΚΚΕ ωσάν είδηση θα προεκάλουν ανησυχία. Αλλά εις το δημοσίευμα υπάρχει η είδηση ότι έρχονται, ή ότι νομιμοποιείται το ΚΚΕ; Φρονώ ότι δεν ήταν δυνατόν να προκαλέσει ανησυχίας διότι εξεφράζετο μόνον ευχή και εφ’ όσον πείθομαι, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα και ως εκ τούτου προτείνω την απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Μεθ’ ο το δικαστήριο διατηρών αμφιβολίας απάλλαξε άπαντες τους κατηγορουμένους, συμφώνως και προς την εισαγγελική πρόταση.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης