Δήμος Τρικκαίων

«Η Ευρώπη σου» στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων

6 Φεβρουαρίου 2019
Αναρτήθηκε το banner πληροφόρησης της ΕΕ με πρακτικές πληροφορίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Μια νέα πληροφορική δράση για τους πολίτες πραγματοποίησε ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για το banner «Η Ευρώπη σου», που αναρτήθηκε από την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2019 στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.trikalacity.gr, στην ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ.
Το banner ανακατευθύνει τον επισκέπτη σε διαδικτυακή πύλη της ΕΕ με τίτλο «Η Ευρώπη σου». Η πύλη αυτή παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ετσι οι πολίτες μπορούν, πριν αpό συγκεκριμένες δραστηριότητές τους, να ενημερώνονται για τυχόν έγγραφα, πράξεις ή ενέργειες που θα τον ενδιαφέρουν. Οι ενότητες, για τις οποίες παρέχοντα πληροφορίες σε πολίτες, είναι:

 • Ταξίδια
 • Εργασία και συνταξιοδότηση
 • Οχήματα
 • Διατυπώσεις διαμονής
 • Εκπαίδευση και Νεολαία
 • Υγεία
 • Οικογένεια
 • Καταναλωτές

Οι ενότητες για τους επιχειρηματίες, είναι:

 • Διαχείριση επιχείρησης
 • Φορολογία
 • Πωλήσεις στην ΕΕ
 • Ανθρώπινοι πόροι
 • Προδιαγραφές προϊόντων
 • Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα
 • Συναλλαγές με πελάτες

 

Οπως αναφέρει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην πύλη «παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης».

Το Τμήμα Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που έχει ως αρμοδιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα, πραγματοποιεί καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης. Με τη σειρά του ο Δήμος Τρικκαίων, μεταφέρει αυτήν την καμπάνια και τις διευκολύνσεις της διαδικτυακής πύλης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται για σειρά ενεργειών εντός της Ε.Ε.

Από το γραφείο Τύπου