Δήμος Τρικκαίων

Η ιστορία του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων (Μέρος 6ο)

15 Νοεμβρίου 2019

Τα Διοικητικά συμβούλια της 1ΟΟχρονης ιστορίας του Γ.Σ.Τ.

 16 Μαΐου 1896: Ηλίας Φιλίππου πρόεδρος, Αθαν. Βαφειάδης αντιπρόεδρος, Γεώργιος Κυρνάσιος ταμίας, Νικ. Δ. Δημάκης έφορος, Κων/νος Χονδρομήτρος γραμματέας και Βασ. Γιαννούσιος, Δημ. Κοντοπάνος, Ιωάν. Γεωργόπουλος, Γεωρ. Ραδινός, Τηλ. Σακελλαρίδης και Δημ. Λάππας σύμβουλοι.

11 Νοεμβρίου 1901: Αρτέμιος Στρατουδάκης πρόεδρος, Αθαν. Τεγόπουλος αντιπρόεδρος, Νικόλαος Δημάκης γραμματέας, Βασίλειος Κυρνάσιος ταμίας, Απόστολος Τάσιος ταμίας και συμβούλους τους: Γ. Κυρνάσιο, Γ. Αστεριάδη, Ιωάν. Ν. Γεωργόπουλο, Χρ. Κουσκολέκα και Αχ Βλιτσάκη.

7 Σεπτεμβρίου 1907,1908: Δημ. Νακόπουλος πρόεδρος. Αν. Δημακόπουλος γραμματέας, Δημ. Λάππας, Γ. Κυρνάσιος, Γ. Γεωργόπουλος, Δ. Θεοδορόπουλος, Α. Βαμβακάς, Ν. Χατζηγώγος, Ν. Γαρδικιώτης μέλη και επίτιμος πρόεδρος ο Δήμαρχος Γ. Κανούτας.

1913-1922: Δημ. Νακόπουλος πρόεδρος, Αλ. Κουοκολέκας γραμματέας, ο Γ.Σ.Τ. ονομάστηκε Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και περιορίστηκε κυρίως σε εκπολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ., λόγω των βαλκανικών πολέμων.

3 Ιουνίου 1928: Ιωάννης Κιοσές πρόεδρος,. Λεων. Τζαμγιώζης αντιπρόεδρος, Βασίλειος Τσιπώρης γραμματέας, Ιωάν. Παπαπολυμέρου ταμίας, Αλέξ. Πιτυρίγκας έφορος. Γ. Τούφας, Ηρ. Ρέτος, Λεων. Τζαμγιώζης, Μιχ. Πρίντζος, Ευάγ. Σιούγας, Στεφ. Τσίας μέλη. Ανπαληρωματικά μέλη: Λεωνί δας Κλειδωνόπουλος, Δημ. Χατζηστεργίου.

8-2-1930: Φιλ. Χριστοδήμος πρόεδρος, Αλ. Πιτυρίγκας, Γ. Τούφας, Μιχ. Πρίντζος, Ευάγ. Σιούγας, Ηρ. Ρέτος, Δημ. Χαιρόπουλος, Μιχ. Λάσχος, Λάμπρος Μαλικιώσης, Θεμ. Κατσιάμπας, Βίκτωρ Παπάς, Ζαχαρίας Παπαζαχαρίας, Μιχ. Βούλγαρης, Σωτ. Στυλιόπουλος.

1935-1940: Ηρ. Ρέτος πρόεδρος και Δημ. Χαιρόπουλος, Αλ. Πιτυρίγκας, Γ. Τούφας, Χαρίτων Αποστόλου, Γ. Βλαχάβας, Αθ. Χριστάκος, Κων. Κατσιάμπας, Χρ. Τσιρογιάννης. Βασ. Λεύκας, Κίμων Πυργιώτης μέλη.

1940-1946: Χρόνια σκλαβιάς, χρόνια σκληρά, δύσκολα, μαύρα. Τα πάντα νεκρά. Δεν υπήρχε Διοικητικό Συμβούλιο. Οι: Αλ. Πιτυρίγκας, Γ. Τούφας, Αλ. Κάκλας, Νίκος Στεργίου προσπάθησαν να σώσουν ότι ήταν δυνατόν, τόσο στον κλασσικό αθλητισμό (στίβος) όσο και στο ποδόσφαιρο. Μεγάλη η προσφορά τους.

27-4-1947: Γεώργιος Παπαποστόλου πρόεδρος, Γ. Τούφας, Γ. Λυγάτσικας, Δημ. Καζαντζής, Νικ. Στεργίου, Γεωργ. Σιούγας, Βασ. Πουλιανίτης, Κίμων Πυργιώτης μέλη.

1950: Αλέκος Πιτυρίγκας πρόεδρος, Γ. Τούφας γραμματέας.

1955: Αλ. Πιτυρίγκας πρόεδρος, Γ. Παπαποστόλου αντιπρόεδρος, Λώλης Μπάρδας, γραμματέας, Γ. Τούφας έφορος, Γ. Λυγάτσικας αρχηγός, Γ. Μπαλαμώτης ταμίας και σύμβουλοι οι: Αλ. Κάκλας, Νικ. Στεργίου και ο Δημ. Πρεμέτης (Γυμναστής).

3-9-1962: Γ. Τούφας πρόεδρος, Αλ. Κάκλας αντιπρόεδρος, Γ. Σαμολαδάς γραμματέας, Γ. Πουλάκος ταμίας, Βασ. Καραλής έφορος, Κων/νος Βοζίδης, Κων/νος Αθ. Παπαγεωργίου, Βασ. Πελίγκος, Αντ. Πυροβολάκης μέλη.

20-1-1965: Αλ. Πιτυρίγκας πρόεδρος, Γ. Τούφας γραμματέας και μέλη οι Αλ. Κάκλας, Λώλης Μπάρδας, Βασ. Πελίγκος. Γεωργ. Σαμολαδάς, Δημ. Μπαντόλας, Βασ. Κονταξής και Βασ. Καραλής.

8-2-70: Αλ. Πιτυρίγκας πρόεδρος, Γ. Τούφας γραμματέας, Βασ. Πελίγκος αντιπρόεδρος, Αντ. Πυροβολάκης, Θεόδ. Γκαραγκούνης, Ιωάν. Σουγκάρης, Ροβέρτος Μαλικιώσης, Βασ. Κονταξής, Βασ. Καταφυγιώτης μέλη.

1972-1974: Αλ. Πιτυρίγκας πρόεδρος, Γ. Τούφας γραμματέας και μέλη οι: Βασιλ. Πελίγκος, Κων/νος Φούσκας, Βασ. Κωστόπουλος, Αντ. Πυροβολάκης, Θόδωρος Γκαραγκσύνης, Γιάννης Σουγκάρης, Βαγγέλης Καραϊσκος.

16-9-1975: Ιωάν. Τσαντούλας πρόεδρος, Οθων Πολυμερόπουλος, Γ. Τούφας, Ευάγ. Καραϊσκος, Νικ. Χατζιάρας, Κων. Καλλιάρας, Αθαν. Καρακούσης, Ροβέρτος Μαλικιώσης και Δαραμάρας μέλη.

15-9-1977: Νικ. Χατζιάρας πρόεδρος, Βασ. Τσαπάλας αντιπρόεδρος, Γ. Τούφας γραμματέας, Βασ. Χούτος ταμίας, Αθ. Καρακούσης αρχηγός, Ιωάννης Σουγκάρης έφορος και μέλη οι: Ευάγ. Καραϊσκος, Ιωάν. Μίγκας, Κων. Ντάσκας.

7-3-1979: Νικ. Χατζιάρας πρόεδρος, Κ. Ντάσκας αντιπρόεδρος. Κ. Καλλιάρας γραμματέας, Γ. Λυγάτσικας ειδ. γραμματέας, Βασ. Χούτος, ταμίας και μέλη Κων. Φούσκας, Βασ. Πελίγκος, Ευάγ. Καραϊσκος και Γ. Τσσγκας.

17-2-1981: Βασ. Χούτος πρόεδρος, Κων. Φούσκας αντιπρόεδρος, Σωτ. Σιμιτσής γραμματέας, Κων. Καλλιάρας ειδικός γραμματέας, Ευγενία Σιμιτζή – Μάντζαρη ταμίας, Βασ. Μπαλαμώτης έφορος, Ιωάν. Σουγκάρης αρχηγός, Ευάγ. Καϊκης μέλος και Νικ. Χατζιάρας μέλος.

11-2-1983: Βασ. Χουτος πρόεδρος, Κων. Φούσκας αντιπρόεδρος, Σωτ. Σιμιτσής γραμματέας, Ευάγ. Καϊκης ταμίας, Δημ. Μπέλος μέλος, Γεώργ. Χριστόπουλος ειδικός γραμματέας, Βασ. Μπαλαμώτης έφορος, Σωτ. Μαχαίρας αρχηγός και Δημ. Κωνσταντάκος μέλος.

13-2-1985: Σωτ. Σιμιτσής πρόεδρος, Κων. Φούσκας αντιπρόεδρος, Δημ. Οικονόμου γραμματέας, Ιωάν. Σουγκάρης αρχηγός, Βασ. Μπαλαμώτης έφορος, Ευάγ. Καϊκης ταμίας, Γεωρ. Χριστόπουλος ειδικός γραμματέας και μέλη οι Αθ. Βαϊου και Αθ. Καρυώτης.

25-2-1987: Σωτ. Σιμιτσής πρόεδρος, Κων. Φούσκας αντιπρόεδρος, Αθ. Ιατρού γραμματέας, Ευάγ. Καϊκης έφορος στίβου, Ιωάν. Σουγκάρης αρχηγός, Δημ. Οικονόμου, Βασ. Μπαλαμώτης, Βάσω Ντιντή, Αθαν. Βαϊου μέλη.

22-2-1989: Αναστάσιος Γκάγκας πρόεδρος, Κων. Φούσκας αντιπρόεδρος, Νικ. Οικονόμου γραμματέας, Δημ. Χαχάμης ταμίας, Δημ. Παπαγεωργίσυ ειδικός γραμματέας, Αχιλ. Γώττης αρχηγός, Χρήστος Τριαντάφυλλου έφορος στίβου, Ευάγ. Καϊκης έφορος υλικού, Βασ. Μπαλαμώτης έφορος βόλεϊ.

12-2-1991: Ιατρού Αθανάσιος πρόεδρος, Σιμιτσης Σωτ. αντιπρόεδρος, Σπύρου – Τσιότρα Ελένη Γ. Γραμματέας, Παπαγεωργίου Δημ. ειδικός γραμματέας, Χαχάμης Δημ. Ταμίας, Τριανταφύλλου Χρήστος έφορος στίβου, Ταμπρατζή Ελένη Γεν. αρχηγός, Σουγκάρης Ιωάννης και Χριστόπουλος Γεώργιος μέλη.

16-2-1993: Ιατρού Αθανάσιος πρόεδρος, Χαχάμης Δημ. αντιπρόεδρος, Βελεσιώτης Ιωάννης γ. γραμματέας, Μουζιούρας Θεόδωρος ταμίας, Αγγελάκης Αθανάσιος Ειδικός αρχηγός – Έφορος στίβου, Ταμπρατζή Ελένη γεν. αρχηγός, Βαβίτσας Φώτιος, Τριανταφύλλου Χρήστος, Νάσιος Αναστάσιος μέλη.

13-2-1995: Χαχάμης Δημήτριος πρόεδρος, Αγγελής Σωτήριος αντιπρόεδρος, Αλεξάκος Δημ. Γεν. Γραμματέας, Αγγελάκης Αθανάσιος ειδικός γραμματέας – έφορος στίβου, Μουζιούρας Θεόδωρος ταμίας, Ταμπρατζή Ελένη γενικός αρχηγός, Τσιάκαλος Ευάγ. έφορος χαντ μπωλ, Ιωάννης Βελεσιαπης υπεύθυνος τύπου, Ιατρού Αθαν. υπεύθ. Δημ. Σχέσεων.

* Σημείωση: Θα ήταν παράλειψη αν στο παρόν μνημόνιο – αφιέρωμα της μεγάλης γιορτής των γενεθλίων των 100 χρόνων της ιστορικής πορείας του Γ.Σ.Τ. δεν αναφέραμε τους μεγάλους Ολυμπιονίκες του Τρικαλινού αθλητισμού που δόξασαν την ιδιαιτέρα πατρίδα τους τα Τρίκαλα και τον Ελληνικό αθλητισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, τους Παταβούκα Κων., Ρεντζιά Ευθύμιο (αθλητές Εθνικής Μπάσκετ) και τον Γεωργαλή Δημήτριο (της Εθνικής Ποδηλασίας) και αθλητή του ποδηλατικού συλλόγου «ΤΡΙΚΚΗ» Τρικάλων που δίκαια ο Δήμος Τρικκαίων και ο Γ.Σ.Τ. ως μάνα του Τρικαλινού αθλητισμού τιμά ιδιαίτερα.

 

ΣΗΜ.: Τα κείμενα είναι από την ειδική έκδοση του ΓΣΤ το 1996 για τα 100 χρόνια του.