Δήμος Τρικκαίων

Η καθαριότητα, υπόθεση και καταστημαρχών και πωλητών

20 Ιουλίου 2016
Η καθαριότητα πάνω απ’ όλα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εξαγάγεται από τις δύο επιστολές που απέστειλε ο Δήμος Τρικκαίων σε καταστηματάρχες και πωλητές της λαϊκής, για την τήρηση των κανόνων καθαριότητας.

Πρόκειται για επιστολές που υπογράφει ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Καθαριότητας κ. Δημήτρης Βασταρούχας, με στόχο τη συμβολή όλων σε μια καθαρή πόλη.
Τρόφιμα

Η πρώτη επιστολή απευθύνεται στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εμπορίας τροφίμων. Αφορά στην ανάγκη, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων «να συσκευάζουν σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, εντόσθια, ψάρια, υπολείμματα τροφών, φύλλα λαχανικών, σάπια φρούτα κ.τ.λ.) και να τα τοποθετούν μέσα στους κάδους απορριμμάτων το πολύ μία ώρα πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου».
Σημειώνεται μάλιστα ότι «Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων χύμα εντός των κάδων. Επίσης η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους».
Λαϊκή αγορά
Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται σε πωλητές, παραγωγούς και εργαζόμενους στη λαϊκή – δημοτική αγορά. Αφορά στην τήρηση των έξι βασικών κανόνων καθαριότητας, οι οποίοι απορρέουν από τον Κανονισμό Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος  του Δήμου Τρικκαίων.
Ζητείται, λοιπόν, από τους υπεύθυνους:

«1. Να τηρείτε την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων σας.

  1. Να μην καταλαμβάνετε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους , εκτός των ορίων της έκτασης που σας αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά σας.
  2. Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και να διατηρείτε σε καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγετε κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής- δημοτικής αγοράς.
  3. Να μην ρυπαίνετε με την ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρων ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, κόκαλα, φύλλα λαχανικών, σάπια φρούτα, χύμα υπολοίπων προϊόντων, κ.τ.λ.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, τελάρα, κ.τ.λ.)
  4. Μετά τη λήξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (14:30 μ.μ.)  υποχρεούστε να αποσύρετε τους πάγκους πώλησης των προϊόντων σας και να συλλέγετε τα απορρίμματα σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες και να τις εναποθέτετε στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων και όχι εκτός των κάδων.
  5. Να μην εμποδίζετε το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας και να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας».

 

Συνεργασία

Ο κ. Βασταρούχας δίνει βαρύτητα στη συνεργασία των εμπλεκόμενων καταστηματαρχών και υπευθύνων, καθώς η καθαρή πόλη είναι υπόθεση όλων. Και μάλιστα, τονίζει ότι τα καθαρά Τρίκαλα αποτελούν σημείο αναφοράς και για τους επισκέπτες, ιδιαιτέρως σημαντικό, που προβάλλει την πόλη. Στις επιστολές υπενθυμίζεται μεν η ύπαρξη των κυρώσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει η κατανόηση της συμβολής όλων, ώστε η καθαρή πόλη να γίνει υπόθεση του καθενός – από τη δική του θέση και με τον δικό του τρόπο.

Από το γραφείο Τύπου