Δήμος Τρικκαίων

Η μεγάλη χιονοθύελλα του 1968

15 Φεβρουαρίου 2021

ΣΦΟΔΡΑ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΑΣ

Διεκόπησαν αι συγκοινωνίαι προς διαφόρους κατευθύνσεις — Παγίδευσις λεωφορείων στην Κατάρα — Η χιών υπερέβη το μέτρο εις τα ορεινά

Ένας από τους πιο ισχυρούς χιονιάδες που έχει χτυπήσει ποτέ την χώρα ήταν αυτός του 1968, όπου για 5 ημέρες μεγάλο τμήμα της χώρας είχε δεχτεί μεγάλα ύψη χιονιού ενώ καταγράφηκαν και χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ.

Βαρύτατος χειμών ενέσκηψε στην πόλη μας και ολόκληρη την περιφέρεια από των πρωινών ωρών της χθες. Η άφθονος και πυκνή χιών η οποία πίπτει εις τα πεδινά και ορεινά μέχρι των απογευματινών ωρών υπερέβη το ήμισυ του μέτρου στην πόλη και τα πεδινά και το μέτρο εις τα ορεινά.

Οι λεωφορειακές συγκοινωνίες προς τα χωρία του νομού μας σχεδόν σταμάτησαν και εντός της πόλεως μόνον η Αστική συγκοινωνία εκτελείται και αυτή μετά μεγάλης δυσχέρειας. Η κυκλοφορία δε συμπολιτών και κατοίκων των χωρίων έχει περιοριστεί πολύ των πρώτων και διακοπή των τελευταίων.

Εις τα ορεινά η κατάστασις είναι χειροτέρα, διότι εκτός της πιπτούσης χιόνος μαίνονται και χιονοθύελλες, η δε κυκλοφορία των κατοίκων περιωρίσθη ολοσχερώς. Ευτυχώς είναι εφοδιασμένοι και με τρόφιμα και ζωοτροφές.

Διά τον εκχιονισμό και την διάνοιξη των κυριοτέρων οδικών αρτηριών εργάζονται εκχιονιστήρες της Νομομηχανικής Υπηρεσίας, του στρατού κλπ.

Λεωφορεία εκκίνησαν διά Ιωάννινα χθες την πρωία έφθασαν μόνο μέχρι του Κάμπου Δεσπότη εις τον ορεινό όγκο της Κατάρας μη δυνηθέντα να προχωρήσουν, διότι, από του αυχένα της Κατάρας μέχρι του Μετσόβου η οδός έχει αποκλεισθεί από τα χιόνια.

Το εντεύθεν αναχωρήσαν δι’ Αθήνας λεωφορείο χθες την πρωία και το εκείθεν προς την πόλη μας έφτασαν μετά  τετράωρο καθυστέρηση. Παρά το ότι οι κτηνοτρόφοι και γεωργοκτηνοτρόφοι του νομού μας είναι εφοδιασμένοι με ζωοτροφές, εν τούτοις η κτηνοτροφία πλήττεται λόγω του αποκλεισμού της εντός στάβλων και μαντριών και κινδυνεύουν τα αρνιά.

Εν τω μεταξύ πολλά τροχοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εις πολλά σημεία της πόλεως. Κυριότερο χαρακτηριστικό αυτών είναι ένα τριαξονικό βυτιοφόρο της ΒΡ το οποίον έχει αποκλείσει την διασταύρωση των οδών Κανάρη και Χαριλάου Τρικούπη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Υπό της Δ/σεως Χωρ/κής Τρικάλων, ανακοινώθηκε την νύκτα ότι η συγκοινωνία Ιωαννίνων — Τρικάλων διεκόπη, ενώ αι λοιπές συγκοινωνίες μέχρι του μεσονυκτίου διεξήγοντο κανονικώς αλλά με μεγάλη δυσχέρεια.


ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Το ύψος της χιόνος έφτασε τα 0,80 εις την πόλιν και τα πεδινά και 1.50 εις τα ορεινά, όπου η χιονόπτωσις συνεχίζεται.

Μετά εικοσιτετράωρο άφθονο και πυκνή χιονόπτωση και αφού το ύψος της έφθασε τα 80 περίπου εκατοστά του μέτρου στην πόλη και τα πεδινά μας και υπερέβη το 1,30 εις τα ορεινά, εδέησε από των προμεσημβρινών ωρών της χθες να μειωθεί η πυκνότης και ένταση της όχι όμως να σταματήσει και ολοσχερώς.

Τα αποτελέσματα της βαρύτατης αυτής κακοκαιρίας και του πρωτοφανούς και μη αναμενομένου ύψους της πετούσης χιόνος είναι: Ολοσχερής εξάρθρωση και παράλυση της συγκοινωνίας τόσον εις την πόλιν όσον και από την πόλιν προς τα χωριά της περιφερείας και του νομού ολοκλήρου. Δυσχερής κυκλοφορία των συμπολιτών των ακραίων κυρίως συνοικιών.

Δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς Ιωάννινα, Γρεβενά, Λάρισα, Καρδίτσα και Αθήνα, παραμένουν δε παγιδευμένα από τα χιόνια πολλά αυτοκίνητα εις Παναγία και Κάμπο Δεσπότη, εν εις Γόμφους, εν εις Μουζάκι και έτερον εις Γρηάν προς Γρεβενά.

Εξ’ άλλου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πόλεώς μας δεν λειτούργησαν χθες, θα συνεχίσουν δε την διακοπή των μαθημάτων και σήμερον.

Κατά τηλεφωνική μας επικοινωνία με την Μεσοχώρα η χιονόπτωση συνεχίζετο πυκνή και χθες, το δε ύψος της χιόνος έφθασε τα 1.40. Η αυτή κατάσταση επικρατεί και εις τα άλλα ορεινά χωριά.

Η χθεσινή μεγίστη θερμοκρασία κατήλθε εις 0,4 βαθμούς άνω του μηδενός και ή ελαχίστη εις 2,4, κάτω του μηδενός η δε υγρασία 12.


Κλειστά και σήμερα τα σχολεία λόγω του ενσκήψαντος χειμώνος

Ανακοινώνεται αρμοδίως ότι τα σχολεία Μέσης εκπαιδεύσεως (δημόσια και ιδιωτικά) ως και τα δημοτικά των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας θα είναι και σήμερον Παρασκευή κλειστά.

Τούτο απεφασίσθη σε σύσκεψη στη Νομαρχία στην οποία μετείχαν ο διευθυντής αυτής I. Δρούγκας, ο γενικός επιθεωρητής Μέσης Κ. Παπαθανασίου, ο υγειονομικός επιθεωρητής ΛΑ! εκπαιδευτικής περιφέρειας Βασ. Τσιάνος και οι επιθεωρητές Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Υγειονομικού Επιθεωρητού διά την δημιουργηθείσα κατάσταση λόγω ενσκήψαντος βαρυτάτου χειμώνος, των επικρατουσών συνθηκών πολικού ψύχους του πρωτοφανούς ύψους της πετούσης χιόνος και του ικανού αριθμού σημειωθέντων κρουσμάτων γρίπης.


Η χθεσινή επικαιρότητα

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ…

Το χιόνι ήταν και χθες η 24ωρη τοπική επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα τυπική —με το πάλλευκο παχύ στρώμα του χιονιού- και ουσιαστική— με τις ποικίλες ανωμαλίες που η νύφη του Βορρά προκάλεσε σ’ όλες τις εκδηλώσεις της ζωής της πολιτείας μας. Είναι πολυάριθμες οι λεπτομέρειες που συνέθεταν χθες την ψυχρή πραγματικότητα της πόλεως αυτής, που… στέναζε κάτω απ’ το βάρος 100 περίπου πόντων χιονιού. Να όμως μερικές, χαρακτηριστικές.

***

Τα συνεργεία καθαριότητος του Δήμου ασχολήθηκαν χθες με τον καθαρισμό ορισμένων κεντρικών σημείων της πόλεως για να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Αν και διαφορετική δουλειά είναι η συνηθισμένη καθαριότητα των δρόμων, απ’ το χιόνι.

***

Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα που εγκαταλείφθηκαν αναγκαστικά στα ρείθρα των πεζοδρομίων, είχαν μεταβληθεί σε σωρούς από χιόνι. Κάποιος δε απ’ τους… άτυχους γιωταχήδες ακούστηκε να διατυπώνει φόβους μήπως το αυτοκίνητό του εκληφθεί για χιόνι και παρασυρθεί από… εκχιονιστήρα.

***

Τα μέλη του θιάσου Μιχάλη Βροντάκη αποκλείσθηκαν απ’ το χιόνι στην πόλι μας κι’ αναγκάστηκαν να αναβάλουν τις παραστάσεις τους σε άλλες πόλεις. Κι’ ασφαλώς οι Αθηναίοι αυτοί, διεπίστωσαν τι θα πει χειμώνας στην ύπαιθρο…

***

Το καθημερινό ρεπορτάζ στις δημόσιες υπηρεσίες δεν απέφερε χθες ούτε την παραμικρή ειδησούλα. Δυο 24ωρα δυσκολίας στις συγκοινωνίες φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά και την αλληλογραφία των υπηρεσιών.

***

Πολλές συμπολίτισσες εθεάθησαν κυκλοφορούσες χθες, ενώ ορισμένα μπαμ κυνηγών ακούστηκαν στο πευκόφυτο του Προφήτου Ηλία. Βλέπετε οι γυναίκες δεν χάνουν ευκαιρία να επιδειχθούν και οι κυνηγοί να ρίξουν λίγα σκάγια…


Με 7 βαθμούς κάτω του μηδενός

…ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Του ΘΑΝΟΥ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ

Από το 1956 είχαν να δουν οι Τρικαλινοί τέτοιο βαρύ χειμώνα με τόσο μεγάλη χιονόπτωση. Την περασμένη Τρίτη το βράδυ καθόμουνα μετ’ άλλων φίλων σε κεντρικό ζαχαροπλαστείο και συζητούσαμε για τον θίασο Βροντάκη. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς 10 μ.μ. μπαίνει ένας κοινός μας φίλος ο Γ.Β. και με ύφος σοβαρό μας λέει: «Κύριοι, μετά λύπης μου σας αναγγέλλω ότι αύριο το πρωί θα έχομε χιόνι». Κανείς δεν τον πίστεψε εκείνη την στιγμή. Αυτός όμως είχε δίκαιο διότι τα Τρίκαλα τα ξημερώματα ήταν κάτασπρα.

***

Σε πολλές πόλεις της χώρας μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η δική μας τα σχολεία έκλεισαν για δυο—τρεις μέρες κατόπιν αποφάσεως των κατά τόπους Νομαρχών, οι συγκοινωνίες διακόπηκαν προσωρινώς και η έξοδος των πολιτών προβληματική. Σε ορισμένα διαμερίσματα της Βορείου Ελλάδος το ύψος του χιονιού έφθασε τα 2 μέτρα.

Στην Κομοτηνή οι κάτοικοι κυνηγούν τους αγριόχοιρους και τις αγριόπαπιες μέσα από τα παράθυρα των οικιών. Στην Ξάνθη ένα μεγάλο αυτοκίνητο ψυγείο σταμάτησε πάνω στις γραμμές του τραίνου. Ο οδηγός της αμαξοστοιχίας που ερχότανε πάτησε τα φρένα αλλά λόγω του ψύχους δεν έπιασαν και το διέλυσε κυριολεκτικά δίχως όμως θύματα.

***

Μόλις η πτώση του χιονιού άρχισε να παρακωλύει την συγκοινωνία και να καθίσταται επικίνδυνος, η Νομαρχία Τρικάλων και η 7η Μεραρχία έδωσαν αμέσως εντολές στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον εκχιονισμό των οδών. Ο απουσιάζων εις Αθήνας Νομάρχης Φωκίων Μπίτσιος επικοινώνησε αμέσως με τον Δ)ντή Νομαρχίας και έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες. Την Παρασκευή το βράδυ αφίχθηκε και ανέλαβε προσωπικώς την όλη εκστρατεία διά την καλυτέρα συγκοινωνία της πόλεως με τα χωρία του Νομού και τις γειτονικές πόλεις.

Από την πρώτη στιγμή και μόλις έλαβε εντολές από τη Νομαρχία και την 7η Μεραρχία ο Δ)ντής της Δ)νσεως Τεχν. Υπηρ. Νομού Τρικάλων Νικ. Κίτσας έθεσε αμέσως σε κίνηση τα διάφορα μηχανήματα, της Υπηρεσίας και κατόρθωσε εντός ολίγων ωρών να διανοίξει τις οδούς εντός της πόλεως και εν συνεχεία τις Αστικές και Υπεραστικές οδούς.

Συγκεκριμένα ανήχθησαν οι οδοί προς Πυργετό, Κόκκινο Πύργο, Μεγαλοχώρι, Φλαμούλι, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, Παλαιόπυργο, Φήκη, Μεγάρχη, Μεγ. Καλύβια, Διαλεχτό, Πηγή, όρια του Νομού μας προς Λάρισα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Πύλη και Καλαμπάκα μέχρι γέφυρας Γρεβενών. Εκχιονίζονται με προωθητήρες οι οδοί προς Δεσκάτη, Ελάτη, Περτούλι, Νεραϊδοχώρι, Δέση. Άλλοι προς Στουρναρέϊκα, Μεσοχώρα, Παλαιόπυργο, Έλληνόκαστρο, Άγριληά. Άλλοι προς Καστανέα, Καλομοίρα, Ματονέρι. Έτερος προς Θεόπετρα, Κονισκό, Γερακάρι. Άλλος προς Παλαιοχώρι, Κλεινοβό, Γλυκόμηλέα, Χρυσομηλέα. Επίσης διάφορα Γκρέϊντερ εργάζονται προς Αρδάνι, Ζηλευτή, Βάνια. Άλλο προς Νεοχώριον, Κρήνη, Διάσελλο. Έτερον προς Παραπάταμο, Βαλτινό, Δενδροχωρι, Γοργογύρι.

Ο κ. Κίτσας εποπτεύει προσωπικά της όλης δύσκολου αυτής επιχειρήσεως δίδων συνεχώς όλον το 24ωρον οδηγίας και συμβουλές. Κατά πληροφορίας μας ο νομός μας ευρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από απόψεως εκχιονισμού των άλλων όμορων Νομών.

***

Ο Προφήτης Ηλίας και το «Φρούριο» δέχθηκαν από της πρώτης ημέρας πολλές παρέες συμπολιτών που πήγαν να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, να παίξουν χιονοπόλεμο και να απολαύσουν το ωραίο θέαμα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χάρηκαν περισσότερο το χιόνι αφού έκλεισαν και τα Σχολεία επί τριήμερο. Μεγάλη κίνηση παρουσίασαν αυτές τίς ημέρες οι κινηματογράφοι, τα ζαχαροπλαστεία και τα καφενεία.

Οι σόμπες και τα καλοριφέρ δουλεύουν στο τέρμα καθ’ όλον το 24ωρον και οι ηλικιωμένες γυναίκες λένε παραμύθια στα παιδιά και τα εγγονάκια για να τα κρατήσουν μέσα. Οι γιατροί εργάζονται πυρετωδώς και αναμένομε βελτίωση του καιρού για να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες να δώσουν κανένα ραντεβουδάκι. Πολλοί βέβαια βγαίνουν και τώρα αψηφώντας το κρύο αλλά την επομένη κρεβατώνονται.

***

Οι Αθηναϊκές εφημερίδες προχθές είχαν φωτογραφίες διαφόρων χιονισμένων τοπίων της πόλεως μας και παικτών της ομάδας οι οποίοι προπονούντο στο χιόνι υπό τις οδηγίες του προπονητού Μπαϊρακτάρη. Οι αγώνες που περιλαμβάνονται στο δελτίο του Προ-πο θα γίνουν οπωσδήποτε έκτος αν οι διαιτητές την τελευταία στιγμή κρίνουν ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης