Δήμος Τρικκαίων

Η "Ομάδα Ψηλά" από το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων για άτομα με νοητική αναπηρία

5 Μαρτίου 2019
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για πρόσβαση στον αθλητισμό ατόμων με νοητική αναπηρία

Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό» [Improving Access to Mainstream Sports for Persons with Intellectual Disabilities – TeamUp!]. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και η παροχή ίσων ευκαιριών σε άτομα  με νοητική αναπηρία μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαμβάνει στρατηγικές για την διευκόλυνση της πρόσβασης στον αθλητισμό και της ενσωμάτωσης ατόμων με νοητική αναπηρία, οδηγίες για την εξατομικευμένη προσέγγιση της άθλησής τους, οδηγίες και κατευθύνσεις οργάνωσης αθλητικών γεγονότων καθώς και υλικό για την εκπαίδευση ατόμων που ασχολούνται με άτομα με νοητική αναπηρία. Στόχος επίσης του προγράμματος είναι η δημιουργία συνθηκών αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων με και χωρίς νοητική αναπηρία στον χώρο του αθλητισμού.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες του Βελγίου στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2019. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες (Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2020) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus, Πράξη: Στρατηγικές συμπράξεις στο πεδίο του αθλητισμού. Συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) (Βέλγιο) που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, το ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και οι οργανισμοί  Fundacion Espurna (Ισπανία), Experienta Multisport (Ρουμανία) και Health Life Academy (Κροατία). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για το ΤΕΦΑΑ είναι ο καθηγητής Μάριος Γούδας και συμμετέχουν ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κοκαρίδας και το μέλος εδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, Αθανάσιος Κολοβελώνης. Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]

 

Από το γραφείο Τύπου