Δήμος Τρικκαίων

Η πίτα των ΚΑΠΗ

5 Φεβρουαρίου 2017

Η συντονιστική επιτροπή και τα μέλη του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων  διοργανώνουν  κοπή πίτας στις 09 /02/ 2017  και ώρα 5:00 μ.μ.

Η συντονιστική επιτροπή και τα μέλη του ΣΤ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων  διοργανώνουν  κοπή πίτας στις 07 /02/ 2017  και ώρα 5:00 μ.μ.

Η Συντονιστική επιτροπή και τα μέλη του Α΄ ΚΑΠΗ  του Δήμου Τρικκαίων  διοργανώνουν  κοπή πίτας στις 09 /02/ 2017 και ώρα 11:00 μ.μ.

Η συντονιστική επιτροπή και τα μέλη του Γ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων  διοργανώνουν  κοπή πίτας στις 14 /02/ 2017   και ώρα 4:30 μ.μ.