Δήμος Τρικκαίων

Η συγχώνευση ΑΕΤ και Αχιλλέως

6 Ιουλίου 2021

Ο πόθος των φιλάθλων εκπληρούται

Γεγονός η συγχώνευσις των δύο τοπικών ομάδων

Ο Αχιλλεύς χαιρετίζει το βήμα της ΑΕΤ και διακηρύσσει την λήθην του παρελθόντος — Εντός των ήμερων η συγχώνευσις θα έχει γίνη και ουσιαστικώς.

Στις 5 Ιουλίου 1963, 58 χρόνια πριν,  πραγματοποιήθηκε ο πόθος όλων των τρικαλινών φιλάθλων, να συγχωνευθούν οι δύο τοπικές ομάδες, η ΑΕΤ και ο Αχιλλεύς και να δημιουργηθεί ο Α.Ο. Τρίκαλα. Διαβάζουμε στην “Ελευθέρα Γνώμη”:

Το Δ.Σ. του Αχιλλέως μας απέστειλε χθες το κατωτέρω έγγραφο.

Κύριε Διευθυντά,

Το Δ. Συμβούλιο του Αχιλλέως, συνελθών σήμερον εκτάκτως, μετά το δημοσίευμα της ΑΕΤ εις τον εγχώριο τύπον περί αποδοχής εκ μέρους της τής συγχωνεύσεως υπό το όνομα ΑΕΤ—Αχιλλεύς εξέτασε την κατάσταση ως αυτή διαμορφούται σήμερον και έλαβε τας κατωτέρω αποφάσεις:

  • Καίτοι οι τελευταίοι δημοσιεύσεις της ΑΕΤ δημιούργησαν κλίμα δυσπιστίας εις τους κύκλους του Αχιλλέως, το Δ.Σ. τούτου, δέχεται την χειρονομία της ΑΕΤ ως απολύτως ειλικρινή και χαιρετίζει την απόφαση με ενθουσιασμό.
  • Θεωρεί την απόφαση της ΑΕΤ, όχι ως νίκη των απόψεων του Αχιλλέως, αλλά ως θετικό βήμα δια την εκπλήρωση των πόθων της φιλάθλου κοινής γνώμης της πόλεως.
  • Ουδόλως θεωρεί την απόφαση της ΑΕΤ, ως εκδήλωσιν αδυναμίας, άλλα τοποθετεί αυτήν εις τα πραγματικά της πλαίσια, ως ενεργείας γενναιόφρονος και πολιτισμένης.
  • Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, απορρίπτει στην λήθη τα μέχρι σήμερον διατρέξαντα και δίδει χείρα συνεργασίας ως και πάσαν διαβεβαίωση ότι θα συμβάλλει διά την ευόδωση του σκοπού.
  • Δεδομένου ότι εις τας επί μέρους λεπτομέρειας (πρόεδρος κοινής εμπιστοσύνης, ισοτιμία εις την διοίκησιν και τας συνελεύσεις, τροποποίησις καταστατικού Αχιλλέως, μέλλον β’ ομάδας κλπ.) δεν υφίσταται ουδεμία διαφωνία, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις διά την οριστική διατυπωσιν της συμφωνίας πρέπει να επισπευστούν, εις τρόπον ώστε κατά την συνερχόμενη διά την ερχομένη Κυριακή και εν αναβολή την Τετάρτη 10 τρεχ. Γενική Συνέλευση του Αχιλλέως καταστεί δυνατή η τροποποίηση του καταστατικού τούτου.

Προς τον σκοπό τούτον κατήρτισε επιτροπή υπό των Β, Κωστόπουλου και Β. Τσαπάλα, ήτις συνεννοουμένη μετά αντιστοίχου Επιτροπής της ΑΕΤ να καταλήξει ει δυνατόν και εντός της ημέρας εις οριστική συμφωνία.

Καλεί πάντα δυνάμενον, να συμβάλει εις την επιτυχία του σκοπού να μη αδιαφορήσει εις το σάλπισμα των δυο ιστορικών σωματείων της πόλεως.


Ως απεφάσισαν αι Γεν. Συνελεύσεις

Μετονομάζονται τα δύο ποδοσφαιρικά σωματεία

Δημιουργείται «υπερομάς»

Ονόματα, χρώματα και εμβλήματα των νέων σωματείων

Πραγματοποιήθηκαν χθες την εσπέρα στα γραφεία των οι γενικές συνελεύσεις των δύο ποδοσφαιρικών σωματείων της πόλεως μας, Αχιλλέως και ΑΕΤ.

Κατ’ αυτάς, απεφασίσθη η τροποποίηση ορισμένων άρθρων των καταστατικών των δύο σωματείων, εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο του Αχιλλέως και απεφασίσθη η αλλαγή των ονομάτων των δύο ποδοσφαιρικών σωματείων ως έξης.

Ούτω ο μεν Αχιλλεύς μετονομάσθηκε εις «Α.Ο. Τρίκαλα» με χρώματα ερυθρό και κυανούν και λευκή περισκελίδα, η δε σφραγίς θα έχει τας λέξεις Α.Ο. Τρίκαλα με δύο κρίκους συνδεδεμένους. Η απόφασις ελήφθη διά μεγάλης πλειοψηφίας.

Η συνέλευση της ΑΕΤ αποφάσισε σχεδόν παμψηφεί την αλλαγή του ονόματος εις «Δήμητρα» με χρώματα πράσινη φανέλα και λευκή περισκελίδα, και καθιερώθηκε σφραγίς με τας λέξεις «Α.Ο. Δήμητρα» με ένα στάχυ.

Διά των ληφθεισών χθες αποφάσεων ως είναι φυσικόν, θα ισχυροποιηθεί η ομάς «Τρίκαλα» διά της έγγραφης εις αυτήν των ικανοτέρων παικτών των δύο παλαιών ποδοσφαιρικών σωματείων, δημιουργουμένης ούτω της υπερομάδος, η οποία θα είναι σε θέση να διεκδικήσει από την προσεχή περίοδο θέση εις την Α’ εθνική κατηγορία, ενώ εκ παραλλήλου εκπληρούται και ο διακαής πόθος των φιλάθλων της πόλεως μας διά την απόκτηση ενός ισχυρού ποδοσφαιρικού συγκροτήματος.

Διά το νέο διοικητικό συμβούλιο του Α.Ο. Τρίκαλα εξελέγησαν κατά σειράν οι Χατζόπουλος λαβών 32 ψήφους, Τσαπάλας 32, Κ. Κλιάφας 31, Έλ. Σίμος 31, Παπαπολύζος 30, Φούσκας 30, Κωστόπουλος 30, Λεβέντης 29, Πυργιώτης 29, Γιωτάκης 28, Στόφας 27 και Λάμπρου 24.


Διά των πραγματοποιηθεισών μετεγγραφών

Συνεκροτήθη η υπερομάς

Ποιοι μετενεγράφησαν από την «Δήμητρα» εις τα «Τρίκαλα» και αντιστοίχως – Προπονητής μάλλον ο Πετζαρόπουλος. Εντός 15ημέρου αρχίζουν αι προπονήσεις.

Συμφώνως προς την απόφασιν συγχωνεύσεως των δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων, πραγματοποιήθηκαν κατ’ αυτάς αι αποφασισθείσες μεταγραφές ποδοσφαιριστών, τα δελτία των οποίων θα κατατεθούν στην ΕΠΟ μέχρι της 31ης τρέχοντος μηνός, οπότε λήγει και η προθεσμία των μεταγραφών.

Συγκεκριμένα από τη «Δήμητρα» μεταγράφηκαν στα «Τρίκαλα» οι κάτωθι παίκτες: Βουλόγκας, Μακρής, Τζελαλίδης, Μπέσιος, Κλαπανάρας και Ζήκος, απομένει δε να υπογράψει και ο Κακαβίτσας, ο οποίος απουσιάζει. Οι ανωτέρω παίκτες με τους παίκτες των «Τρικάλων» θα αποτελέσουν την υπερομάδα της πόλεως μας.

Εξ άλλου από τα «Τρίκαλα» μετεγράφηκαν στην «Δήμητρα» οι κάτωθι: Βούκιας, Παπαχρήστος, Μαυρίκος Γ. Γκαγκανάτσιος, Νίκας, Ντίνος Χαρ. και Κυρίτσης, υπολείπεται για να υπογράψουν δελτίο και οι Καγκίδης, Καλέας, Καινούργιος, Τσιάνος, Μπέντας, Παπαστάθης και Αρσένος.

ΙΣΧΥΡΑΙ ΚΑI ΑΙ ΔΥΟ

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τόσο τα «Τρίκαλα» όσο και η «Δήμητρα» θα είναι ισχυρά ποδοσφαιρικά συγκροτήματα, ικανά να διεκδικήσουν τίτλους στη Β’ Εθνική κατηγορία. Βεβαίως τα «Τρίκαλα» θα διαθέτουν τους πλέον ικανούς, διότι άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός της συγχωνεύσεως. Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές της πόλεως να συγκροτήσουν μίαν ομάδα.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΙ

Ως προκύπτει εκ των ανωτέρω, εκ των ποδοσφαιριστών ξένων σωματείων που αγωνίζονταν πέρυσι με τις τοπικές ομάδες διατηρείται στην υπερομάδα ο Τζελαλίδης, ενώ είναι βέβαιον ότι το αυτό θα συμβεί και με τον Λύμπο.

Για άλλους παίχτες αθηναϊκών σωματείων δεν είναι γνωστόν αν θα καταβληθεί προσπάθεια αποκτήσεως. Πάντως είναι πολύ πιθανόν ότι θα ζητηθεί εκ νέου ο Χαριτίδης από τον Πανιώνιο. Το ζήτημα των ξένων παικτών θα έχει λυθεί ως είναι φυσικόν μέχρι της προσεχούς Τετάρτης.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ

Σχετικώς με την πρόσληψη προπονητού διά την υπερομάδα δεν υπήρχε τίποτε το θετικό μέχρι το εσπέρας χθες. Πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα κλίνουν προς τον γνωστό διεθνή τερματοφύλακα Πετζαρόπουλο ο οποίος αφίχθη προς τούτο στην πόλιν μας την νύκτα. Ο Πετζαρόπουλος είναι καλός προπονητής με όρεξη για δουλειά. Η περίπτωση προσλήψεως Γιουγκοσλάβου ή Ούγγρου προπονητού, δεν φαίνεται να ευοδούται επί του παρόντος.

Εν τω μεταξύ από της 1ης Αύγουστου ή το αργότερο  από της 5ης θα αρχίσουν οι προπονήσεις των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων, ώστε να είναι πανέτοιμοι κατά την έναρξη του πρωταθλήματος.

ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο ΤΖΕΛΑΛΙΔΗΣ

Χθες επανήλθε ο ποδοσφαιριστής Τζελαλίδης, ο οποίος θα αρχίσει κατ’ ιδίαν τας προπονήσεις ώστε να διατηρήσει την περυσινή εξαιρετική φόρμα του.


Εν όψει ενάρξεως των προπονήσεων

ΣΥΝΘΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ: ΤΑ «ΤΡΙΚΑΛΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ Α’ ΕΘΝΙΚΗ

Μερικαί παρατηρήσεις

Περί το τέλος της εβδομάδος αρχίζουν οι προπονήσεις των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων. Και είναι επίκαιρο νομίζομεν, να διατυπώσομε τώρα ορισμένες παρατηρήσεις μας, εν τη προσπαθεία να συμβάλομε και ημείς στην αναληφθείσα πρωτοβουλία ωθήσεως του τοπικού ποδοσφαίρου.

Και κατά πρώτον, δεν γνωρίζομε τις δυνατότητες του προσληφθέντος προπονητού Πετζαρόπουλου. Μας είναι γνωστός ως διεθνής τερματοφύλαξ τιμήσας κατ’ επανάληψιν τα ελληνικά χρώματα και τελευταίως ως βοηθός προπονητού αθηναϊκής ομάδας. Ίσως διά πρώτη φορά να αναλαμβάνει υπευθύνως προπόνηση ομάδος. Άλλα αυτό δεν έχει καμίαν σημασίαν. Αρκεί να έχει όρεξη και φιλοδοξία να προσφέρει. Από εκεί και πέρα όλοι θα βοηθήσουν το έργο του. Ιθύνοντες, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι.

Όμως, χωρίς να κινούμεθα από φιλίας και συναισθήματα νομίζομε ότι το δύσκολο έργον του Πετζαρόπουλου θα βοηθήσει ο Βασ. Καταφυγιώτης και διά τούτο η πρόσληψη του κρίνεται ως απαραίτητος και απολύτως αναγκαία. Είναι γνωστόν άλλωστε ο ρόλος τον οποίον διαδραμάτισε ούτος κατά το πρόσφατο παρελθόν Άλλωστε η χρησιμοποίησις του θα ασκήσει τεραστία ψυχολογική επίδραση επί των ποδοσφαιριστών, παράγων που οδηγεί εις ποδοσφαιρικά επιτεύγματα.

Εν τω μεταξύ η πρώτη επιδίωξη ιθυνόντων και προπονητού, θα πρέπει να είναι η λήθη του παρελθόντος και η απόλυτος σύμπνοια των ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως προελεύσεως των ή «προηγουμένων». Όλοι οι παίκτες είναι ίσοι και ανήκουν πλέον στα «Τρίκαλα».

Βασικό και απαραίτητο άλλωστε είναι η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών εις τας προπονήσεις. Βεβαίως όλοι οι παίκτες της υπερομάδος κατέχουν καλώς και την τέχνη του ποδοσφαίρου. Εν τούτοις είναι ανάγκη να διατηρούν αγωνιστική διάθεση και προπαντός πρέπει ν’ αποκτήσουν συνοχή μεταξύ των.

Kαι τα απαραίτητα διά την πρόοδο της ομάδος αυτά στοιχεία αποκτώνται μόνον διά της προπονήσεως.

Εξ άλλου θα πρέπει να επιδειχθεί και η δέουσα αυστηρότης έναντι της συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, μέχρι του σημείου να αποκλείονται ούτοι των αγώνων εφ’ όσον αδικαιολογήτως και συστηματικώς απέχουν των προπονήσεων. Ευτυχώς η υπερομάς διαθέτει πολλούς καλούς παίκτες ώστε ουδείς να μη θεωρείται ως αναντικατάστατος.

Έπειτα δεν θα πρέπει να ισχύσει κανένα άλλο κριτήριο πέρα από τη φόρμα και την απόδοση εκάστου παίκτη, κατά τον σχηματισμό της ενδεκάδας.

Όλων σκοπός πρέπει να είναι η άνοδος του τοπικού ποδοσφαίρου στην α’ εθνική κατηγορία. Η παρελθούσα περίοδος απέδειξε ότι υπάρχουν δυνατότητες αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Αρκεί να υπάρξει όρεξη προς εργασία, αγάπη. Οι θυσίες που έγιναν διά της συγχωνεύσεως των δυο ομάδων δεν πρέπει να πάνε χαμένες, άλλα να στεφθούν υπό πλήρους επιτυχίας. Το σύνθημα όλων ας είναι τα Τρίκαλα στην α’ εθνική.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης