Δήμος Τρικκαίων

Η υποδοχή της Φρειδερίκης και… η προίκα της Σοφίας

15 Ιουλίου 2020

Ενθουσιωδεστάτη υποδοχή επιφυλάχτηκε χθες εις την Α.Μ. την Βασίλισσα Φρειδερίκη και την A.Υ. την Πριγκίπισσα Σοφία υπό του λαού της πόλεως μας και των χωρίων της περιφέρειας.

Προερχομένη η Άνασσα εκ Λαρίσης έφτασε χθες εις την πόλη μας την 10.30 π.μ. προκειμένου να μεταβεί εις Κοτρώνιον και εγκαινιάσει τα σπίτια του Παιδιού.

Εις τα όρια του νομού, στη γέφυρα Κουτσόχειρου, υποδέχθηκαν Αυτήν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Διονύσιος, ο νομάρχης Τρικάλων κ. Σταυρόπουλος, ο διοικητής του Σώματος αντιστράτηγος κ. Βλάσσης, ο διοικητής της Μεραρχίας κ. Άντωναρόπουλος, και ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως πανοσιολ. άρχιμ. Κλεόπας Θωμόπουλος. Εκ Λαρίσης δε συνοδεύονταν έκτος των άλλων και υπό του ανωτέρου διοικητού χωροφυλακής Θεσσαλίας συνταγματάρχου κ. Κάρδου.

Καθ’ όλη την διαδρομή της η Βασίλισσα εγένετο ενθουσιωδώς δεκτή υπό των κατοίκων Πηνειάδος, Ζάρκου, Τσιοτίου, Κλοκωτού, Γεωργανάδων, Πετρωτού, Πετροπόρου, Κριτσινίου, Φανερωμένης, Μεγαλοχωρίου κλπ. ως και υπό της μαθητιώσης νεολαίας και των δημοδιδασκάλων των χωρίων τούτων.

Εκείθεν των Στρατώνων στήθηκε αψίδα με τις λέξεις «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ» και εκεί ήταν παρατεταγμένη η Μουσική του Σώματος, Τμήμα Στρατού και εν συνεχεία οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Στρατηγείου του Σώματος.

Έναντι δε των τελευταίων και προ του χώρου του Ηρώου των Πεσόντων. ο δημαρχών κ. Κλούφης μετά των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παπαμιχαήλ και Τελειώνη, ο διευθυντής της Νομαρχίας κ. Κοσμόπουλος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Οικονόμου, ο Εισαγγελεύς κ. Καταπόδης και το υπόλοιπο δικαστικό Σώμα, ο υποδιοικητής της χωροφυλακής κ. Αντωνίου, ο γενικός επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως κ. Κων. Μπάλλας μετά του επιθεωρητού κ. Παπαϊωάννου, οι προϊστάμενοι των ενταύθα δημοσίων υπηρεσιών μεθ’ όλων των υπαλλήλων, εκπρόσωποι των Αγίας Βαρβάρας, Μερίμνης, Φανέλας του Στρατιώτου, οι κ.κ. Γυμνασιάρχες και διευθυνταί των ιδιωτικών γυμνασίων μετά των καθηγητών των και πλήθος άλλων.

Καθ’ όλον το μήκος της οδού Λαρίσης, Ασκληπιού, Ελευθερίας και πέραν της Αγίας Μονής ήταν παρατεταγμέναι οι μαθήτριες του Γυμνασίου Θηλέων, μαθητές των Α’ και Β’ γυμνασίων της Εμπορικής Σχολής, του Λυκείου Τρικάλων, του Πυθαγορείου Λυκείου, του ιδιωτικού Γυμνασίου Τασούλη, των Τεχνικών Σχολών Πτολεμαίου και Νεύτωνος, Πρόσκοποι, μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων και πλήθος συμπολιτών.

Η Βασίλισσα κατελθούσα του αυτοκινήτου επιθεώρησε το παρατεταγμένο στρατιωτικό άγημα, την Μουσική και αντήλλαξε θερμή χειραψία μεθ’ απάντων των αξιωματικών κλπ.

Εκ μέρους της μαθήτριας της H’ τάξεως τού γυμνασίου Θηλέων Αναστασίας Καλογεροπούλου συνοδευόμενης υπό του μαθητού του B’ Γυμνασίου Π. Παπαθεοδώρου προσεφέρθη εις την Άνασσαν καλαισθητικωτάτη και ωραιότατη ανθοδέσμη, ήτις και προσφώνησε την Βασίλισσα εμπνευσμένως.

Την Βασίλισσα προσφώνησε διά των λέξεων «Καλώς ορίσατε Βασίλισσά μας. Η πόλις μας σας υποδέχεται θερμότατα» ο δημαρχών κ. Κλούφης.

Ακολούθως η Βασίλισσα επιβάσα του αυτοκινήτου και διασχίσασα την οδόν Λαρίσης, Ασκληπιού κλπ. έγινε αντικείμενο θερμότατων εκδηλώσεων εκ μέρους του πλήθους.

Καθ’ όλην δε την διαδρομή μέχρι Κοτρωνίου έγένετο επίσης θερμότατη εις αυτήν υποδοχή υπό κατοίκων των χωρίων Πηγής, Παραποτάμου, Λυγαριάς, Γόμφων, Παλαιομοναστήρου και Πύλης. Εις δε το Κοτρώνιον της επιφυλάχθη επίσης θερμότατη υποδοχή υπό των κατοίκων του χωρίου, ως και των της Ελάτης και των άλλων χωρίων της περιφερείας, οι οποίοι μετέβησαν εκεί συν γυναιξί και τέκνοις διά να υποδεχθούν την Βασίλισσα και την Πριγκίπισσα Σοφία.

ΕΙΣ ΠΥΛΗΝ

Ένθουσιωδεστάτην επίσης υποδοχή επεφύλαξαν εις την Βασίλισσα και την Πριγκίπισσα και οι κάτοικοι Πύλης και οι τοπικές αρχές.

ΕΙΣ ΚΟΤΡΩΝΙΟΝ

Εις Κοτρώνιον η Βασίλισσα και Πριγκίπισσα έγιναν αντικείμενο θερμότατων εκδηλώσεων τόσον υπό των κατοίκων αυτού, όσον και των κατοίκων των γειτονικών χωρίων, οι οποίοι συνέρρευσαν εκεί διά να τις υποδεχθούν.

Εις την είσοδο του χωρίου στρατιωτικό τμήμα απέδωσε τιμάς και εν συνεχεία ησπάσθη η Βασίλισσα το Ιερόν Ευαγγέλιον, το όποιον εκράτει ο εφημέριος ενδεδυμένος τα ιερά άμφια. Ταύτην προσφώνησε ο δημοδιδάσκαλος του χωρίου και την υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Κοινότητος μετά του κοινοτικού συμβουλίου, οι μαθητές και οι κάτοικοι.

Στην πλατεία νεάνιδες με τοπικές ενδυμασίες και υπό τους ήχους λαϊκών οργάνων έστησαν χορό, εις τον οποίον έλαβε μέρος και η Πριγκίπισσα Σοφία, ενώ η Βασίλισσα επισκέφθηκε το Συνεργείον Ανοικοδομήσεως Υπαίθρου και συνομίλησε με τον πρόεδρο της κοινότητος, γυναίκας και εζήτει διαφόρους πληροφορίας.

Ακολούθως η Βασίλισσα ανεχώρησε μέσω Μουζακίου διά Καρδίτσα.


Πληροφορούμεθα εξ ασφαλούς πηγής ότι 6ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής προ της μεταβάσεώς του εις Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη συνεζήτησε μετά των αρμοδίων εν τη κυβερνήσει συνεργατών του το θέμα της προικός, η οποία θα δοθεί εκ του δημοσίου προϋπολογισμού εις την πριγκίπισσα Σοφία, εάν και εφ’ όσον ήθελε καταλήξει εις γάμον το φημολογούμενο ειδύλλιο της Ελληνίδος πριγκίπισσας μετά του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου πρίγκιπος Χάρλαντ.

Πρόθεση της κυβερνήσεως, κατά τας ως άνω πληροφορίας, είναι όπως τηρηθεί εις την προκειμένη περίπτωσιν το από της εποχής του Χαριλάου Τρικούπη ισχύον έθιμον της προικοδοτήσεως των θηλέων μελών της βασιλικής οικογενείαπροίκας εκ του κρατικού προϋπολογισμού. Ως προς το ύψος της προικός, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες φρονούν ότι τούτο επιβάλλεται να μην ορισθεί κάτω του ποσού των 15 έκατομ. δραχμών, όπερ αντιστοιχεί εις 50.000 περίπου χρυσές λίρες.

Το θέμα πάντως θα συζητηθεί εκ νέου άμα με την επάνοδο του κ. πρωθυπουργού εκ Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση και να καθορισθούν ορισμένα λεπτομερειακά ζητήματα. Εν εξ’ αυτών θεωρούμενο μάλιστα ως το πλέον ουσιαστικό είναι εάν το ποσόν της προικός θα αντληθεί εκ του προϋπολογισμού ή θα διατεθεί εκ των μυστικών εθνικών κονδυλίων. Εις την πρώτη περίπτωση θ’ ανακύψει αυτομάτως η ανάγκη να εξασφαλισθεί η συγκατάθεση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εις τρόπον ώστε η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου ή σχεδίου νομοθετικού διατάγματος να γίνει εν πλήρη ομοφωνία της Βουλής και κατόπιν συνοπτικής συζητήσεως, αποφευγομένης ούτω της διατυπώσεως αντιρρήσεων οι οποίες θα εμφάνιζαν το Έθνος ως μη σύμφωνο εις την προικοδότηση της πριγκίπισσας Σοφίας.

Μεταξύ των κυβερνητικών κύκλων δεν αποκρύπτεται η ύπαρξη δυσχερειών, οι οποίες θα ανακύψουν εφ’ όσον προκριθεί η διά της Βουλής νομοτυπική κάλυψη της κυβερνητικής αποφάσεως.

Συγκεκριμένα εκφράζονται ανησυχίες διά την στάση ορισμένων κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, εις τα οποία επικρατεί η αντίληψη ότι η εκδήλωση υπέρμετρου γενναιοδωρίας του κράτους διά το ενδεχόμενον ευτυχές γεγονός ευρίσκεται εις χτυπητή αντινομία προς την άκρως δυσάρεστο οικονομική κατάσταση της χώρας και τας εξ’ αυτής χειμαζόμενες λαϊκές τάξεις.

Οπωσδήποτε προβλέπεται ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει συνεννόηση επί του θέματος μετά των ηγετών των κομμάτων, εκ του αποτελέσματος της οποίας θα καθορίσει τις περαιτέρω ενεργείας της.

Για την αντιγραφή Σ.Α. Μπακοβασίλης