Δήμος Τρικκαίων

Ειδοποίηση για δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

19 Μαΐου 2017
Από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Τρικκαίων παρακαλούνται όλοι, όσοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα (Τετραπληγικών-Παραπληγικών, Εγκεφαλικής Παράλυσης, Β.Ν.K., Απροστάτευτων Παιδιών, Βαριάς και Απόλυτης Αναπηρίας, Χανσενικών, Κίνησης, Τυφλότητας, Κωφών-Βαρήκοων Ατόμων, Ομογενών, και Αιματολογικών Νοσημάτων) να προσέλθουν υποχρεωτικά στη συγκεκριμένη υπηρεσία (Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη-Τρίκαλα) με τα εξής δικαιολογητικά:

α) την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο και
β)  αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολ. έτους 2016
, κατά το χρονικό διάστημα από 01-6-2017 έως 31-8-2017 και τις εργάσιμες ημέρες από  8.00 π.π. έως 14.00 μ.μ., προκειμένου να απογραφούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος να προσέλθει στην Υπηρεσία μας ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου ο οποίος πρέπει να φέρει τα ανωτέρω δικαιολογητικά του δικαιούχου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά το χρόνο , χωρίς άλλη ειδοποίηση , στο ίδιο χρονικό διάστημα , να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας.

Η προσέλευση κάθε δικαιούχου στην Υπηρεσία μας, αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσής τους, οι δικαιούχοι δεν θα λαμβάνουν το επίδομα το οποίο  ελάμβαναν μέχρι σήμερα.

 

Από το γραφείο Τύπου