Δήμος Τρικκαίων

Ισότητα φύλων με έργα στην πόλη, ανιχνεύει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ο Δήμος Τρικκαίων

16 Απριλίου 2022

 

Δράσεις και σχεδιασμό μιας πόλης ισότιμης για τα φύλα υλοποιούνται ήδη στον Δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται για πρόγραμμα με τίτλο Urbact ΙΙΙ “Gendered Landscape”,  στο οποίο ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει άλλες 5 Ευρωπαϊκές πόλεις: Umea (Σουηδία), Βαρκελώνη (Ισπανία),  La Rochelle (Γαλλία), Celje (Σλοβενία) και Panevezys (Λιθουανία). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φυλών στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων (η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας και η νομική σύμβουλος του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας κ. Β. Ντάκου και Ελ. Τζιουβάρα αντιστοίχως), συμμετείχαν σε διακρατική συνάντηση εκπροσώπων των πόλεων εταίρων του που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη, στις 29-31 Μαρτίου 2022. Στόχος ήταν, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η εξεύρεση νέων λύσεων εφαρμογής για την ενεργή ενσωμάτωση των πολιτικών  ισότητας των φύλων στην αστική και βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Στη Διακρατική Συνάντηση παρουσιάστηκε μέρος του τοπικού Σχεδίου Δράσης (Action Plan) του Δήμου Τρικκαίων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στον αστικό σχεδιασμό και την ενίσχυση της ορατότητας των ζητημάτων έμφυλης ισότητας στην πόλη.

 

Επίσης παρουσιάστηκε ο Χώρος Θηλασμού και Βρεφικής Φροντίδας του Δήμου Τρικκαίων, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Gendered Landscape. Στόχος του, η δημιουργία συνθηκών ισότιμης χρήσης, πρόσβασης και κινητικότητας των γονέων και των φροντιστών/στριών βρεφών/μικρών παιδιών στο δημόσιο χώρο του κέντρου της πολης.

Το Action Plan  θα λάβει την τελική μορφή στο τέλος Μαΐου του 2022,με την εξειδίκευση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για ζητήματα έμφυλης ισότητας, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία τοπικών υπηρεσιών και φορέων που συμμετέχουν στη Τοπική Ομάδα Δράσης του Δικτύου, όπως η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και  το Αυτοτελές τμήμα Smart City του Δήμου Τρικκαίων, η E-trikala, το Κέντρο Πρόληψης και Kοινωνικής Παρέμβασης ΟΚΑΝΑ Ν.Τρικάλων , το Επιμελητήριο Τρικάλων, το ΤΕΕ Ν. Τρικάλων, το Γραφείο για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ.α.

Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια και εστιάζει στη δημιουργία μιας ανοιχτής, προσβάσιμης και ασφαλούς για όλους πόλης, στην οποία  άνδρες και  γυναίκες  θα κάνουν χρήση του δημόσιου χώρου, των υποδομών και της υπηρεσιών της ελεύθερα και ισότιμα.

Από το γραφείο Τύπου