Δήμος Τρικκαίων

Και φέτος Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού στον Δ. Τρικκαίων

7 Σεπτεμβρίου 2018
Με τη συνεργασία ιδιωτικών σχολών των Τρικάλων

Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε σχολές χορού και Ωδεία. Σε συνεργασία με ιδιωτικές σχολές των Τρικάλων, δημιουργήθηκε η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού για άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές της πόλης.

Η δομή αυτή είναι αρμοδιότητα του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές των οποίων και οι δυο γονείς έχουν βεβαίωση χρόνου ανεργίας, όπως επίσης και για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή για παιδιά με φυσική απουσία γονέων.

Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:

  1. Αντίγραφο Δ. Α. Τ.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
  3. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.
  7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 17 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 και θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικάλων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

 

Από το γραφείο Τύπου