Δήμος Τρικκαίων

Καλά νέα για πράξεις εφαρμογής 7 περιοχών στα Τρίκαλα

18 Απριλίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι ξεκινά η διαδικασία των προσκλήσεων για τις αναρτήσεις μελετών πράξεων εφαρμογής σε 5 πολεοδομικές ενότητες (7 περιοχές) του Δήμου. Πρόκειται για τις ενότητες «Αγ. Μονή ΙΙ», «Κεραμαριά», «Μπάρα - Αλώνια Μπάρας», «Πυργετός - Αμπελόκηποι» και «Κλωτσοτήρα - Τρικκαίογλου», για τις οποίες ο Δήμος Τρικκαίων προωθεί προς επίλυση μια χρονίζουσα κατάσταση.

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος αιτήθηκε και ο Περιφερειάρχης κ. Κ. Αγοραστός υπέγραψε – πριν λίγες ημέρες – την έγκριση υπαγωγής των υπό σύνταξη μελετών των πράξεων εφαρμογής των εν λόγω περιοχών, στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης του Ν.4315/14 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-14). Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα αναμένεται από τον Δήμο, η πρόσκληση για τις αναρτήσεις  των μελετών. Επομένως, τόσο ο Δήμος, όσο και οι ιδιοκτήτες γης σε αυτές τις περιοχές, θα μπορούν να ωφεληθούν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για εισφορές γης και για όλες τις διαδικασίες που τις ακολουθούν (έργα, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες κ.α.).

Από το γραφείο Τύπου