Δήμος Τρικκαίων

Κάλεσμα για στρατολογικές υποχρεώσεις

28 Δεκεμβρίου 2017
Για τους γεννηθέντες το 2000

 

 

Από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων παρακαλούνται οι γεννημένοι το έτος 2000 (Κλάσεως 2021) να προσέλθουν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (02 Ιανουαρίου έως και 02 Απριλίου) στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την κατάθεση Δελτίου απογραφής. Η κατάθεση γίνεται προς αποφυγή επιβολής κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης  του  (1-3 μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση).

 

Από το γραφείο Τύπου