Δήμος Τρικκαίων

Καλοκαιρινή περιβαλλοντική δράση από το ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ»

29 Ιουλίου 2019

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κ.Δ.Α.Π. «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» του Δήμου Τρικκαίων  η Καλοκαιρινή Περιβαλλοντική Δράση με θέμα «Παιδιά σε δράση», με Περιβαλλοντικά Παιχνίδια και Δρώμενα.

Με αφορμή αυτή τη δράση, ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε μικρούς «ενεργούς πολίτες», με κοινωνική συνείδηση και κριτική σκέψη.

Έτσι, η εκπόνηση Περιβαλλοντικών Σχεδίων Εργασίας (PROJECT), αποτελεί προτεραιότητα μας για φέτος, ανταποκρινόμενοι και  στον επιμέρους στόχο των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,  για ευαισθητοποίηση των παιδιών σε Περιβαλλοντικά  Θέματα.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας (project) αναπτύχθηκε μέσα από τη σύνθεση των οργανωμένων δραστηριοτήτων της δομής. Οι στόχοι του είναι η γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με τη φύση και η ανάπτυξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον στάσης ζωής.

Ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι της φύσης, γι’ αυτό και τα παιδιά πρέπει να έρχονται συχνά σε επαφή με αυτή. Τα ερεθίσματα που δέχονται από τη φύση τα υποστηρίζει να μεγαλώσουν φυσιολογικά και με ισορροπία με το περιβάλλον, που θα τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Επιτακτική αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για μύηση και ουσιαστική ευαισθητοποίηση του παιδιού  όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.

Έτσι, ο  περίπατος στο Αθλητικό Πάρκο του Αι Γιώργη, που είναι πνεύμονας πρασίνου,  που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουλίου, και ώρα 9:00 έως 12:00,  μας έπεισε για τη σπουδαιότητα  και το μεγαλείο της φύσης και  επέδρασε  με έναν συμμετοχικό και ευχάριστο τρόπο.

Εφ’ όσον συνδυάζεται  η πρωτοβουλία μας αυτή  και η προετοιμασία με τη χρήση του κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού, έχουμε κάνει ένα μεγάλο «οικοβήμα».

Η βιωματική προσέγγιση της φύσης, μας κάνει να την αγαπήσουμε. Η στενότερη επαφή και εξόρμηση στη φύση πέραν από τη σωματική υγεία, δίνει στο παιδί τον απαιτούμενο χρόνο χαλάρωσης και ηρεμίας, μειώνοντας αισθήματα έντασης και άγχους, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στους έντονους ρυθμούς από τη ζωή στην πόλη.

Η μικρή ηλικιακή ομάδα (Ν έως Β) και η μεγάλη ηλικιακή ομάδα (Γ έως ΣΤ) παιδιών δούλεψαν με μεράκι με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, πάνω σε θέματα Περιβαλλοντικά ανάμεσα στη γνώση και τις δεξιότητες, με ευκαιρίες για έρευνα από τα παιδιά, ανάπτυξη αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. Καθώς επίσης, ασκήθηκε  θετική επιρροή στις ομάδες παιδιών,  για να δρουν με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και να μάθουν να συνεργάζονται,  ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες του αύριο.

Οι Περιβαλλοντικές Δράσεις είναι σπουδαίο εργαλείο, καθώς καλλιεργούν το πνεύμα και το χαρακτήρα του παιδιού.

Τα Περιβαλλοντικά Παιχνίδια και Δρώμενα έχουν τη μορφή παιχνιδιών δράσης, ασκήσεων ενδυνάμωσης της ομάδας και συνδυάζουν ψυχοκινητικές δραστηριότητες και γνώσεις. Καλλιεργούν τον προφορικό λόγο και την έκφραση. Ακόμη, υποκινούν το ενδιαφέρον του παιδιού, βασίζονται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και απαιτούν συντονισμό. Συμβάλλουν στη χαρά της μάθησης και εξυπηρετούν τους στόχους και τους σκοπούς της ομάδας.

Μέσα από την ενεργή συμμετοχή στην συστηματική παρατήρηση, τον προβληματισμό, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη διερεύνηση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, διαπιστώνουν τη σχέση αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και κοινωνίας και μαθαίνουν να λειτουργούν μέσα σ’ αυτή, διαμορφώνοντας στάσεις, συμπεριφορές.

Επιπλέον, καλλιεργεί στα παιδιά αξίες και όμορφα συναισθήματα, επικοινωνία, ευαισθησία, δημιουργικότητα, αποκτά εμπειρίες, έμπρακτο ενδιαφέρον για το περιβάλλον, διάθεση για προσφορά και αγωνιστικότητα.

Μέσα από το γοητευτικό ταξίδι στη φύση, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου δράσης (διάρκεια ενός μηνός), καλλιεργήθηκαν αξίες, διδάχθηκε ο σεβασμός για τη γη, δόθηκε έμφαση για τον γενέθλιο τόπο, ενισχύθηκε η άμεση συνάφεια της συνέχειας της ζωής της πανίδας και της χλωρίδας και της οικολογικής συμπεριφοράς του παιδιού, και διακρίθηκε η προσπάθεια για πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Με  την πεποίθηση ότι «μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο», δώσαμε έμφαση στη δημιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο καθορίζεται από τις αρχές που τονίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται σε ένα σχέδιο εργασίας (project). O ρόλος των εκπαιδευτικών (με την επιλογή των δράσεων) είναι να διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι με το σχεδιασμό ενός κατάλληλα αναπτυξιακού περιβάλλοντος.

Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, γνωρίζουν τον εαυτό τους, επικοινωνούν, συναναστρέφονται με συνομηλίκους τους, πειραματίζονται, επιλύουν προβλήματα, συμμετέχουν ενεργητικά, με τρόπο ευχάριστο, αλληλεπιδρούν.

Τα θέματα που επεξεργαστήκαμε και οι δραστηριότητες, που απορρέουν από αυτά, βασίζονται στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και στις προηγούμενες εμπειρίες τους, τα ωθούν να διερευνήσουν το κοινωνικό, φυσικό και πολιτισμικό Περιβάλλον τους, συμβάλλοντας στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

«Η μάθηση γίνεται ένα όμορφο ταξίδι γνώσης».

 

Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν με έναν πρωτότυπο τρόπο, όπως τη δημιουργία μηνυμάτων μέσα από μια αφίσα:

-Φροντίζω και νοιάζομαι για το Περιβάλλον

-Προστατεύω τα ζώα του δάσους

-Κάνω ανακύκλωση

-Χρησιμοποιώ τα μέσα Μαζικής Μεταφοράς

-Κάνω δενδροφύτευση

-Όλοι μαζί φροντίζουμε για το μέλλον μας

 Επιπλέον, τη δημιουργία μπρελόκ με το σύνθημα «Save the planet», και ποικίλες ανακυκλώσιμες κατασκευές.

Ακόμη, έγινε απονομή σε κάθε παιδί, ενός αναμνηστικού διπλώματος συμμετοχής στα «Περιβαλλοντικά Παιχνίδια και Δρώμενα».

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του Κ. Δ. Α. Π.  «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», εργάστηκαν συλλογικά με σκοπό όλα να συνηγορούν στο ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι και οι σκοποί του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιδιά σε δράση».

 «Πάρε μαζί σου το παιδί που είδε το φως

Κάτω από τα φύλλα εκείνου του πλατάνου

και μάθε του να μελετά τα δέντρα».

Γεώργιος Σεφέρης, «ΙΖ Αστυάναξ», Μυθιστόρημα

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

ΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ)

ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΑΣΚΑΛΑ)

ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ ΤΑΤΙΑΝΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ)

ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ)

ΨΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ)

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. «ΦΡΟΥΡΙΟ»
ΠΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ

 

Από το γραφείο Τύπου