Δήμος Τρικκαίων

ΚΑΛΥΨΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

30 Μαΐου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΑΛΥΨΗ