Δήμος Τρικκαίων

«Κάλυψη» στέγης σε μέλη ευάλωτων ομάδων στον Δήμο Τρικκαίων

30 Μαΐου 2023

 

 

Ακόμη ένα πρόγραμμα στήριξης μελών ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας υλοποιείται στον Δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορά στη στέγαση ωφελουμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ηλικίας 25-39 ετών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.  Η στέγαση αφορά σε ιδιωτικές κατοικίες, με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο.

Οι κατοικίες που θα μισθωθούν για τη στέγαση των νέων, σε 57 Δήμους όλης της χώρας, είναι εκείνες που διατέθηκαν για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος «Εστία», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο – εφ’ όσον βέβαια οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα και υποβάλουν σχετική αίτηση.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες μίσθωσης των κατοικιών για τρία χρόνια. Η δαπάνη για κάθε κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό με το οποίο είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Εστία» συν τον πληθωρισμό του 2022. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για την επισκευή φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα,  καθώς και δαπάνες μετακόμισης.

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν
– τα άτομα ηλικίας από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών,
– που περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του  Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο 2023,
– κατοικούν εντός του Δήμου Τρικκαίων, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και
– πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ένταξης, όπως ορίζονται στο αριθμ.ΦΕΚ:1315/7-3-2023/τ.Β.

Πιο συγκεκριμένα :

– Ωφελούμενοι/ες είναι νέοι ηλικίας 25-39 ετών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Τρικκαίων

– Οι ωφελούμενοι/ες κατατάσσονται με μοριοδότηση σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 Πολύτεκνες οικογένειες 10
2 Τρίτεκνες οικογένειες 9
3 Άτομα με Αναπηρία (67% και άνω) 8
4 Νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου 7
5 Μονογονεϊκές οικογένειες 6
6 Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά 5
7 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 4
8 Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 3
9 Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ΕΕΕ 2

 

Η μοριοδότηση θα γίνεται αθροιστικά για τα νοικοκυριά που πληρούν περισσότερα από ένα εκ των παραπάνω κριτηρίων, με την εξαίρεση των κριτηρίων 1, 2 και 6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιοποιούνται τα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά περισσότερα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα υποβάλλεται στον Δήμο Τρικκαίων και συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινότητας επί της Ομήρου 6  και σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της  σχετικής πρόσκλησης, δηλαδή από τις 30 Μαΐου 2023 μέχρι και τις 8 Ιουνίου 2023.
Προϋπόθεση είναι να έχουν κατεβάσει τη σχετική αίτηση και να μελετήσουν προσεκτικά τηΝ προκήρυξη (ΕΔΩ)

Τηλ. επικοινωνίας: 2431036900

Από το γραφείο Τύπου