Δήμος Τρικκαίων

"Κάρτα μέλους" στους αθλητικούς χώρους του Δ. Τρικκαίων

16 Αυγούστου 2016
Με κάρτα μέλους, προτείνει ο Δήμος Τρικκαίων στους πολίτες, να γίνεται πλέον η είσοδος των αθλούμενων, στους αθλητικούς χώρους.

Το νέο αυτό δεδομένο εισάγεται ως διάταξη στον υπό διαβούλευση Ενιαίο Κανονισμό Αθλητικών Χώρων. Η σχετική διαβούλευση διεξάγεται μέχρι τη Δευτέρα 22 Αυγούστου στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, (www.trikalacity.gr) στην ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ. Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].
Η συγκεκριμένη πρόταση, ουσιαστικά δημιουργεί ασφάλεια, τόσο για τους αθλούμενους, όσο και για τους αθλητικούς χώρους. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις,
«Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε των αθλητικών συλλόγων, είτε μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης και προπονούνται σε κάθε δημοτικό χώρο άθλησης, είναι η κάρτα μέλους».
Η κάρτα μέλους, σημειώνεται, «είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Τρικκαίων και φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

– Επωνυμία αθλητικού σωματείου

– Ονοματεπώνυμο αθλητή

– Άθλημα

– Αθλητική περίοδος: Για κάθε αθλητική περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα είτε ανανεώνεται η ισχύουσα εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις.

– Αριθμός μητρώου μέλους.

Για την έκδοση της κάρτας μέλους απαιτούνται :

– Αίτηση του ενδιαφερομένου

– Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο, παθολόγο και δερματολόγο (όταν πρόκειται για το Κολυμβητήριο). Οι παραπάνω ιατρικές βεβαιώσεις δύναται να αντικατασταθούν από μία (1) βεβαίωση Ιατρού γενικής ιατρικής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι καρδιολογικά, παθολογικά και δερματολογικά υγιής.

– Μια φωτογραφία ταυτότητας

Είναι ευνόητο ότι «τα αθλητικά σωματεία – φορείς, ιδιώτες κ.λπ., οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή – Δημοτικό Συμβούλιο)».

 

Από το γραφείο Τύπου