Δήμος Τρικκαίων

Κατάρτιση και τυχόν ενστάσεις στους καταλόγους αρρένων 2020

12 Μαΐου 2021

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι συντάχθηκαν οι κατάλογοι των άρρενων τέκνων δημοτών μας γεννημένων το έτος 2020. Οι κατάλογοι συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων, από την επιτροπή καταρτισμού τους και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και σε χρονικό διάστημα 10 ημερών να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων, εσφαλμένων εγγραφών κ.ο.κ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, στο ισόγειο του Δημαρχείου, αρμόδιος κ. Ε. Ζάχος. Πληροφορίες στο 24313-51163 και στο e-mail [email protected]

Από το γραφείο Τύπου