Δήμος Τρικκαίων

Κατάρτιση στρατολογικού πίνακα έτους 2023

31 Ιανουαρίου 2018
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης

 

Από το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Τρικκαίων καλούνται γεννημένοι άρρενες του έτους 2002 κλάσεως 2023 προς υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα.
Συγκεκριμένα, οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2002 κλάσεως 2023, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Τρικαίων, καθώς και των Δημοτικών  Ενοτήτων  Παραληθαίων , Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Παληοκάστρου και  Μεγ. Καλυβίων, ανεξάρτητα από την Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησης τους, υποχρεούνται οι ίδιοι ή ένας εκ των γονέων να υποβάλλουν στο τμήμα Δημοτολογίου σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα. Η υπηρεσία στεγάζεται επί της οδού Ασκληπιού 18 αλλά η υποβολή μπορεί να γίνει εναλλακτικά στα γραφεία των Δημοτικών ενοτήτων κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 έως τις 14:00 και από τις 1/2/2018 έως τις 16/3/2018.
Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να σταλούν και μέσω FAX στο 2431077836 και μέσω Email     στη διεύθυνση [email protected].
Υπόδειγμα βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στην ενότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», υποενότητα «Δημοτολόγιο», σελίδα «Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου»

 

Από το γραφείο Τύπου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ