Δήμος Τρικκαίων

Κατάρτιση στρατολογικού πίνακα έτους 2003 στον Δήμο Τρικκαίων

24 Ιανουαρίου 2019

 

Από το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2003 κλάσεως (2024), που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Τρικκαίων καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων Παραληθαίων , Φαλώρειας , Εστιαιώτιδας Καλλιδένδρου , Κόζιακα , Παληοκάστρου και Μεγ. Καλυβιων, ανεξάρτητα από την Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησης τους, υποχρεούνται οι ίδιοι ή ένας εκ των γονέων να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας που στεγάζεται επί της οδού Ασκληπιού 18, ή εναλλακτικά στα γραφεία των Δημοτικών ενοτήτων κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. και από τις 28/1/2019 έως τις 15/3/2019 σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα. Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να σταλούν και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στον αριθμό 2431077836 και email στη διεύθυνση [email protected]

Από το γραφείο Τύπου