Δήμος Τρικκαίων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

28 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΔΡΕΝΙΑΣ
Τηλ.: 2431063236
Email: [email protected],
Τρίκαλα, 28/5/2021

0.Εξώφυλλο

1.Διακήρυξη_signed

2.ΤΕΥΔ_signed

3.Τεχνική Περιγραφή_signed

4.Προϋπολογισμός μελέτης_signed

5.Τιμολόγιο Μελέτης_signed

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9.Περιληπτική διακήρυξη_signed