Δήμος Τρικκαίων

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ.1-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

16 Αυγούστου 2017
Η αναζήτηση του πρακτικού, της ονομαστικής κατάταξης, της κατάστασης απορριπτέων και των πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης και επιλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 16/8/2017

8. ΣΟΧ 1-2017_Αποτελέσματα (www.trikalacity.gr)