Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

18 Μαΐου 2016
Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Τρικκαίων. Αναλυτικά: Continue Reading Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΟΙΖΩ