Δήμος Τρικκαίων

Και επισήμως στο Δίκτυο της ΟΥΝΕΣΚΟ ο Δήμος Τρικκαίων

5 Απριλίου 2016
Εφτασε στον Δήμο Τρικκαίων η επίσημη πιστοποίηση της ένταξής του στο Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning Cities). Το έγγραφο έφτασε στον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτηρ Παπστεργίου υπογεγραμμένο από τον κ. Αρνε Κάρλσεν (Arne Carlsen), τον διευθυντή του Ινστιθτούτου Διά Βίου Μάθησης του παγκόσμιου οργανισμού.

Η ένταξη του Δήμου Τρικκαίων ήταν αποτέλεσμα της πρόσκλησης που απηύθυνε στον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, η πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, κ. Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου – Τζιτζικώστα. Αμεσα, στελέχη του Δήμου συνέταξαν την αίτηση και υπέβαλλαν τη σχετική πρόταση με τα πλήρη στοιχεία και τους στόχους.
Το Δίκτυο προωθεί και υλοποιεί πρακτικές στην εκπαίδευση, που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους ενήλικες. Συγκεκριμένα, μέσω του Δικτύου υλοποιούνται:
Α. Καλές πρακτικές και απόκτηση εμπειρίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης

Β. Προγράμματα εκπαίδευσης για οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, συλλογικότητες

Γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους εργασίας

Δ. Εξειδικευμένη χρήση σε σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης

Ε. Δημιουργία πολιτιστικού υποβάθρου για τη γνώση και εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο

Στ. Βελτίωση  τοπικών πολιτικών για την εκπαίδευση.
Αυτές οι γενικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται με βάση και τη συνεργασία με τις πόλεις από άλλα κράτη, που ομοίως μετέχουν στο Δίκτυο.

 

Από το γραφείο Τύπου