Δήμος Τρικκαίων

Και με την Τσεχία συνεργασία για τις ιαματικές πηγές Ριζώματος

22 Ιουλίου 2016
Με τον Τσέχο πρέσβη για τα ιαματικές πηγές Ριζώματος συναντήθηκε την Πέμπτη ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Μαζί με τους Δημάρχους - μέλη του ΔΙΑΜ Δικτύου Ιαματικών Πηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΔΙΑΜ), πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Η συνάντηση έγινε με τον Πρέσβη, κ. Γιαν Μπόντυ, τον Αναπληρωτή Πρέσβη κ. Μίλος Κούτσερα και τη συνεργάτιδά τους κ. Γίτκα Γκατζιούρα. Ετσι, υλοποιήθηκε η  προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, για συνεργασία με ανατολικές χώρες, σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διεύρυνσης των επαφών.

Οι Δήμαρχοι παρουσίασαν τη δομή και τους βασικούς στόχους του ΔΙΑΜ, καθώς και τις πηγές του κάθε Δήμου ξεχωριστά, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ο Πρέσβης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νεοσύστατο αυτό Δίκτυο θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την αξιοποίηση του ιαματικού πλούτου και την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης, τόσο ο Πρέσβης κ. Γιαν Μπόντυ, όσο και ο Αναπληρωτής Πρέσβης κ. Μίλος Κούτσερα, επισήμαναν τις δυνατότητες συνεργασίας του Δικτύου με την Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας, η οποία είναι σε θέση να φέρει τα μέλη του σε επαφή με εξειδικευμένους Τσεχικούς Φορείς, που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και στην ανάπτυξη του θερμαλιστικού τουρισμού. Κάλεσαν μάλιστα τα μέλη να συγκεκριμενοποιήσουν τους τομείς του άμεσου ενδιαφέροντος τους, ώστε η Πρεσβεία να μπορέσει να τους κατευθύνει στοχευμένα στους πλέον κατάλληλους φορείς, αλλά και να υποστηρίξει μια μελλοντική θεματική επίσκεψη εκπροσώπων του ΔΙΑΜ στην Τσεχία.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το ενδεχόμενο σύναψης ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ των δύο φορέων, μέσα από το οποίο θα εξειδικεύονται τα πεδία συνεργασίας. Επιπλέον, τα μέλη εξέφρασαν στα στελέχη της Πρεσβείας το ενδιαφέρον τους να προβεί το ΔΙΑΜ σε αδελφοποίηση με ορισμένες από τις πιο σημαντικές Τσεχικές λουτροπόλεις.

Τέλος, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι με τη σημερινή συνάντηση ανοίγεται ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας, που μπορεί να προσδώσει ιδιαίτερα καρποφόρα αποτελέσματα.

 

Από το γραφείο Τύπου

tsexia1