Δήμος Τρικκαίων

Κέντρο Κοινότητας: Νέο έργο για την κοινωνική μέριμνα στον Δ. Τρικκαίων

22 Σεπτεμβρίου 2016
Κοινωνική πολιτική συνεχίζει να ασκεί ο Δήμος Τρικκαίων. Αυτή τη φορά, μέσω της υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας για το «Κέντρο Κοινότητας», με παράρτημα για τους τρικαλινούς Ρομά. Μια πράξη που αφορά άμεσα στην ενίσχυση των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς και αναξιοπαθούντες ομάδες.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020. Στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», υποβλήθηκε τάχιστα από τον Δήμο Τρικκαίων (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης) η πρόταση για τη δημιουργία «Κέντρου Κοινότητας. Το έργο είναι διπλό, όμως. Αφορά και στη δημιουργία του κέντρου και στη δημιουργία παραρτήματος του για τους Ρομά. ΤΟ κόστος της ανέρχεται σε 427.680 ευρώ, με τα κονδύλια να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο βασικός σκοπός του Κέντρου Κοινότητας, είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς  για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, υπηρεσίες που θα λειτουργούν υποστηρικτικά με τις δομές του Δήμου και θα προσφέρουν όλα όσα απαιτούνται για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και παροχή βοήθειας.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινότητας συνδράμει σε:
– Υποδοχή-ενημέρωση-υποστήριξη πολιτών για προγράμματα πρόνοιας, παροχή υποστήριξης υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», συνεργασία με δομές και υπηρεσίες, συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας για την ένταξη των ανέργων, κλπ.
Επίσης, Το «Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Τρικκαίων θα παρέχει υπηρεσίες που θα στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, όπως:
-παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες,
– ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται,
– προγράμματα επαγγελματικού  προσανατολισμού για εφήβους,
– διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο
– διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης,
– δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής,
– μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες,
– ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού κλπ.
Ως προς το Παράρτημα για κέντρο Ρομά, αυτό θα λειτουργεί ουσιαστικά μαζί με το υπάρχον «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», παρέχοντας και τις υπηρεσίες τους. Για τις ειδικότητες που είναι κοινές με αυτές που προβλέπονται στο «Κέντρο Κοινότητας», ο Δήμος Τρικκαίων  θα ορίσει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της κεντρικής δομής και του Παραρτήματος.

 

Από το γραφείο Τύπου