Δήμος Τρικκαίων

Κέντρο Κοινότητας Δ. Τρικκαίων: Παράκληση για ελαχιστοποίηση επισκέψεων, παρατάσεις σε προθεσμίες

13 Μαρτίου 2020

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων  ανακοινώνει στους ωφελούμενους του Κέντρου, διατάξεις που διευκολύνουν ή αποτρέπουν την προσέλευσή τους στα γραφεία του Κέντρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού  COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄ 55 11.3.2020) θα εφαρμοστούν τα εξής:

  1. Δίνεται  παράταση ενός μήνα στα επιδόματα στέγασης και του επιδόματος ΚΕΑ, στην ισχύ τους. Δηλαδή για τις περιπτώσεις που απαιτείται υποβολή νέας αίτησης για την καταβολή του επιδόματος  κατά τον μήνα Μάρτιο  του τρέχοντος έτους, οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν έως τέλη Απριλίου 2020.
  2. Αναστέλλεται η υποβολή αίτησης για τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος γέννησης μέχρι και 30 Απριλίου 2020, ενώ δίνεται και δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (για τις εκκρεμείς αιτήσεις).
  3. Αναστέλλεται μέχρι τις 31/3/2020 η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. για την εξέταση αιτήσεων παράτασης  αναπηρικών παροχών. Στις περιπτώσεις λήξης μέχρι τις 31/3/2020, δικαιώματος σε παροχές λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις  αρμόδιες επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.  ιατρική κρίση κατ’ εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται για τρείς μήνες (3) η καταβολή  της  αναπηρικής παροχής.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων απευθύνει έκκληση σε όλες και όλους, να τηρούν τα νέα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του  ιού. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι συμπολίτες να αποφεύγουν την ανώφελη προσέλευση στο Κέντρο Κοινότητας.

Για την επικοινωνία των πολιτών, είναι διαθέσιμα: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24310 36900, 24310 36928 και 2431079295 για το παράρτημα Ρομά.
e-mail: [email protected] και  [email protected] για το παράρτημα Ρομά

Από το γραφείο Τύπου