Δήμος Τρικκαίων

Κέντρο Κοινότητας

Το «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων», με το «Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» στο Κηπάκι Τρικάλων (Δέλτα Καλαμπάκας) λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, και εποπτεύεται από αυτή.

Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α’/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Με τη λειτουργία του επιδιώκει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων εντάσσεται και το παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων, παρέχοντας πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος με σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού της επιπέδου και την πλήρη κοινωνική της ενσωμάτωση.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Τρικκαίων, ανά άξονα λειτουργίας, είναι οι εξής:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι:

  • Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Τρικκαίων
  • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» (αιτήσεις/ τροποποιήσεις/ ερωτήσεις ΚΕΑ στην παρούσα φάση εξ’ ακολουθούν να γίνονται στο κτίριο της Πρόνοιας από υπαλλήλους της Πρόνοιας και των Κέντρων Κοινότητας)
  • Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
  • Άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
  • Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων υποδέχεται καθημερινά το σύνολο των δυνητικά ωφελούμενων της Πράξης.

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς και έναν διοικητικό υπάλληλο.

Διεύθυνση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη Τρίκαλα
Ωράριο λειτουργίας: Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 07:00-15:00

Επικοινωνία

Κοινωνική Λειτουργός: Παπατζιμοπούλου Μαριάνθη
e-mail: [email protected]
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24310 36900, 24310 36928
e-mail: [email protected]

Παράρτημα Ρομά  και Ευπαθών Ομάδων Περιοχή Κηπάκι Τρικάλων

Το Παράρτημα Ρομά στο Κηπάκι του Δήμου Τρικκαίων συνεχίζει τη δράση του, εντασσόμενο από 29 Μαρτίου 2017 στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα το Παράρτημα Ρομά αποτελεί μετεξέλιξη του Ιατροκοινωνικού Κέντρου το οποίο λειτούργησε από 4/11/2005 έως 31/12/2010 και ως Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων “Ταξιδευτές” από τις 29/10/2013 έως 28/3/2017.

Στελέχωση του Κέντρου

Το Παράρτημα Ρομά στο Κηπάκι του Δήμου Τρικκαίων στελεχώνεται από έναν Κοινωνιολόγο,. έναν Ψυχολόγο, έναν Παιδαγωγό, μια Νοσηλεύτρια και έναν Διαμεσολαβητή.

Διεύθυνση: Κηπάκι Δέλτα Καλαμπάκας
Ωράριο λειτουργίας: Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 07:00-15:00

Επικοινωνία

Κοινωνιολόγος: Κωνσταντίνου Ευριπίδης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2431079295
e-mail: [email protected]