Δήμος Τρικκαίων

ΚΗΦΗ: Μια Δομή ουσίας στον Δήμο Τρικκαίων

22 Ιουνίου 2018
Πώς λειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τι προσφέρει

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Τρικκαίων λειτουργούν προς όφελος των πολιτών, καλύπτοντας ζητήματα πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας. Ένα εξ αυτών είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ». Πρόκειται για μονάδα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) καθώς και ατόμων ΑΜΕΑ δυναμικότητας 25 ωφελούμενων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, εδρεύει στον Δήμο Τρικκαίων και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα, σε περιοχή (Αγιος Οικουμένιος) που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς.

Το Κέντρο λειτουργεί οκτώ (8) ώρες ημερησίως 7:00 – 15:00, από Δευτέρα ως Παρασκευή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • νοσηλευτική φροντίδα
  • φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • ατομική υγιεινή
  • προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
  • στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Ο Δήμος ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ως τελικός δικαιούχος λειτουργίας της δομής, παρέχει υπηρεσία μετακίνησης των φιλοξενουμένων από και προς τo ΚΗΦΗ.

Στο Κέντρο απασχολούνται:

  • ΤΕ Νοσηλεύτρια με άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Δύο (ΔΕ) Κοινωνικοί Φροντιστές
  • ΥΕ βοηθητικό προσωπικό

Στο Κέντρο θα απασχοληθεί και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, Παθολόγος, Φυσιοθεραπευτές, κ.α.). Στην περίπτωση αυτή, θα εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες του Κέντρου με αντίστοιχα προγράμματα (π.χ. κοινωνική εργασία, φυσιοθεραπεία, κλπ).

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) αποσκοπούν στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανήκει στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

 

Από το γραφείο Τύπου