Δήμος Τρικκαίων

Κλιματική αλλαγή: Διευρωπαϊκή διαδικτυακή συζήτηση με τον Δ. Τρικκαίων για το έργο VILAWATT

24 Φεβρουαρίου 2022

Με διαδικτυακή «φιλοξενία» εταίρων του ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να συμμετέχει στο δίκτυο πόλεων του έργου VILAWATT UTM, συζητώντας για την πρόοδο των εργασιών του έργου.

Στις 2 και 3 Μαρτίου 2022 ο Δήμος συνδέεται με τις τρεις πόλεις – εταίρους του από την Ισπανία (Viladecans), το Βέλγιο (Seraing ) και την Ουγγαρία (Nagykanizsa) και ταυτόχρονα συνομιλεί με εκπροσώπους οργανισμών και φορέων από την Ελλάδα που μεταφέρουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους για τις ενεργειακές εξελίξεις.

Θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
– πώς θα μειώσουμε τις ενεργειακές καταναλώσεις στα κτίρια και τα μεταφορικά μέσα του Δήμου;

– πώς θα βοηθήσουμε τους δημότες μας να ενημερωθούν καλύτερα και πιο φιλικά για τις ενεργειακές προσαρμογές στα σπίτια τους όπως και για τη χρήση εναλλακτικών πηγών;

– πώς θα διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις μας στην εφαρμογή σύγχρονων  λύσεων για τις ενεργειακές καταναλώσεις;

– πώς θα υποστηρίξουμε τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων σε ομάδες επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο;

Πρόκειται για μια ακόμη δράση του προγράμματος URBACT στο πλαίσιο του έργου VILAWATT UTM, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων. Στόχος, η ανταπόκριση  στις εξελίξεις και απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής, ώστε αναλόγως να προσαρμοστούν οι πολιτικές του για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών.

Το εν λόγω πρόγραμμα– δίκτυο VILAWATT υλοποιείται από την ισπανική πόλη Viladecans, με ιστορικό δράσεων και πρωτοβουλιών στην «οικολογική μετάβαση».

Ο Δήμος Τρικκαίων, εκτός από τη διεκδίκηση προγραμμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγει επιτυχημένες εμπειρίες και εργαλεία πολιτικής, βελτιώνει τις γνώσεις των στελεχών του, στοχεύοντας στη συμμετοχή των δημοτών, για να βελτιώσουν σταδιακά την ενεργειακή τους κουλτούρα.
Ταυτόχρονα προετοιμάζονται μια σειρά από άλλες δράσεις γύρω από δημοτικές κτηριακές υποδομές, ενεργειακές καταναλώσεις και συναφή θέματα, μέσα από ένα συμπαγές και στοχευμένο Σχέδιο Στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση.

Προβλέπεται η συμμετοχή έως και 30 ατόμων στις παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για τα θέματα που πραγματεύεται το έργο.

Οι τεχνικές συναντήσεις και ανταλλαγές γίνονται υπό την εποπτεία της τ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και δημοτικής συμβούλου κ. Βασιλένας Μητσιάδη και τον συντονισμό του Συνεργάτη του Δημάρχου κ. Χάρη Καλλιάρα.

Τα βασικά συμπεράσματα των συναντήσεων θα είναι διαθέσιμα στους δημότες αμέσως μετά την υλοποίηση τους.

Πληροφορίες για το έργο https://urbact.eu/vilawatt και για οτιδήποτε σχετικό ή συμμετοχή στις τεχνικές συναντήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Συντονιστή του Έργου στο email: [email protected].

Το VILAWATT UTM είναι ένα έργο του προγράμματος URBACT που χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από το γραφείο Τύπου