Δήμος Τρικκαίων

«Κλιματικό Συμβόλαιο» κατέθεσε ο Δήμος Τρικκαίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

19 Μαρτίου 2024

Ακόμη ένα βήμα προς την ενίσχυση δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης έκανε ο Δήμος Τρικκαίων. Μετά τη σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος διαθέτει πλέον «Κλιματικό Συμβόλαιο», το οποίο ήδη έχει υπογραφεί από φορείς και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024. Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή θα επιδώσει στον Δήμο Τρικκαίων το Mission Label, δηλαδή το «διαπιστευτήριο» για την πρόσβαση σε κοινοτικές, περιφερειακές και εθνικές πηγές χρηματοδότησης, για την υλοποίηση του «Συμβολαίου»

Το Συμβόλαιο αυτό αποτελεί τον οδικό χάρτη των Τρικάλων προς την κλιματική ουδετερότητα και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030» Πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή Αποστολή, όπως ονομάζεται, που μαζί με άλλες 99 πόλεις, υιοθετούν έργα για να αποτελέσει ολόκληρη η Ε.Ε. μια περιοχή με κλιματική ουδετερότητα. Ουσιαστικά αυτές οι 100 πόλεις – ανάμεσά τους και τα Τρίκαλα – θα αποτελέσουν μέχρι το 2030 τον “οδηγό” για το πώς θα δράσει ολόκληρη η Ευρώπη μέχρι το 2050.
Αυτό το Κλιματικό Συμβόλαιο – και γενικότερα η συμμετοχή των Τρικάλων στην Ευρωπαϊκή Αποστολή”
– θέτει τα Τρίκαλα στο προσκήνιο της δράσης για το κλίμα,
– προωθεί την καινοτομία και τη συνεργασία,
– αποτελεί σημείο αναφοράς για την πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

 

Τι περιλαμβάνει

Το Συμβόλαιο είναι όντως ένα συμβόλαιο, που περιλαμβάνει

  • Αποτύπωση της τρέχουσας κατάσταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην πόλη από τους διάφορους τομείς (Στατική ενέργεια, Μεταφορές, Γεωργία, Δασοκομία και άλλες χρήσεις γης, Χρήση βιομηχανικών διεργασιών & προϊόντων, Απόβλητα), την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους συστημικούς φραγμούς στην υλοποίηση του έργου.
  • Αναλυτική περιγραφή δράσεων για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, καθορίζοντας τον τρόπο εφαρμογής τους, τα εμπλεκόμενα μέρη και τη μείωση εκπομπών που θα επιφέρουν.
  • Δράσεις ενίσχυσης της πόλης στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, σε επίπεδο διακυβέρνησης, τεχνολογικών λύσεων και κοινωνικής καινοτομίας.

Πρόσθετο όλων αυτών είναι το «Επενδυτικό Πλάνο για την Κλιματική Ουδετερότητα», δηλαδή ο  οικονομικός και ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και περιέχει ανάλυση των δαπανών και του απαιτούμενου κεφαλαίου για την υλοποίηση των δράσεων .

 

Πού στοχεύει

Οι στόχοι του Κλιματικού Συμβολαίου Τρικάλων είναι

– να επιταχύνει τη δράση για το κλίμα στην πόλη,
– να δημιουργήσει ισχυρές κοινές δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες
– να δημιουργήσει συντονισμένες βασικές ενέργειες
– να αποτελέσει ένα εργαλείο αναφοράς για τη χρηματοδότηση των δράσεων του Επενδυτικού Σχεδίου

 

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα

Ηδη ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί έργα,, πρωτοβουλίες και δράσεις για να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την κλιματική δράση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία (5ο Δημοτικό, 5ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο, Γυμνάσιο – Λύκειο Βαλτινού), ο σχεδιασμός για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” σε άλλα 14 δημοτικά κτίρια, το παθητικό 20ο Νηπιαγωγείο, το παθητικό Σπίτι Τρικαλινών Καλλιτεχνών, η εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο, η εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτήρια και στον δημοτικό φωτισμό, οι ενέργειες για το φωτοβολταϊκό πάρκο της ΔΕΑΥΤ, οι αστικές αναπλάσεις και η επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, η κατασκευή της νέας ΜΕΑ κ.ά.

 

Ποιοι υπογράφουν

Ήδη το Κλιματικό Συμβόλαιο έχει υπογραφεί από 33 φορείς, μεταξύ των οποίων, από
– το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς το πρόγραμμα Restart mAI city ύψους 6,9 εκ. € που ολοκληρώνεται ως προς το σκέλος του διαγωνισμού, περιλαμβάνει πλήθος δράσεων για τη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας
– τον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη (η Γεν. Γραμματεία στηρίζει από την αρχή την Αποστολή)
– τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα
– τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) Αθανάσιο
αλλά και από φορείς της πόλης (ΔΕΥΑΤ, e-trikala, Αστική Ανάπτυξη, Cities Net κ.α.), πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς (ΚΑΠΕ, ΕΕΔΣΑ, Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ», ΕΠΙΣΕΥ κ.α.), περιβαλλοντικές οργανώσεις, εταιρείες τεχνολογίας και πράσινης ανάπτυξης.

Από το γραφείο Τύπου

#trikala2030 #netzerocities #missioncities #climateneutrality #EUmissions #HorizonEU #MissionCities