Δήμος Τρικκαίων

Κοινωνική δομή και για ξένες γλώσσες δημιουργούν Δήμος Τρικκαίων – Σύλλογος Φροντιστών

24 Αυγούστου 2022

Μια νέα δομή με κοινωνική προσφορά δημιουργεί ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Τρικάλων. Πρόκειται για την Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας για Ξένες Γλώσσες, που θα προσφερθεί για πρώτη φορά από τη φετινή σχολική χρονιά 2022-23.
Σε συνάντηση του αντιδημάρχου Παιδείας Μιχάλη Λάππα, με εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου, συζητήθηκε εκτενώς η συγκεκριμένη συνεργασία, που αποκτά μεγάλη σημασία στον κοινωνικό τομέα, καθώς αφορά σε οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες και υπό προϋποθέσεις ως προς τη γνώση ξένης γλώσσας.
Στη συνάντηση, το ΔΣ του Συλλόγου εκπροσώπησαν η  πρόεδρος κ. Λήδα Παπαδημητρίου  και τα μέλη κ. Σόφη Χειράκη και Ευσταθία Σέμπρου, συζητώντας ειδικότερα θέματα με τον κ. Λάππα, για ενίσχυση της συνεργασίας με τον Δήμο Τρικκαίων.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη λειτουργούν στον Δήμο Τρικκαίων, με μεγάλη επιτυχία, οι αντίστοιχες Δομές για ενισχυτική διδασκαλία (Κοινωνικό Φροντιστήριο) και για Μουσική – Χορό

Ενισχυτική Διδασκαλία

Σχετικά με τη Δομή, ισχύουν τα εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς – κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων. Δικαίωμα αίτησης (σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών), έχουν οικογένειες με εισόδημα ρητά έως 14.000 ευρώ.

Οι μαθητές/τριες
– έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο μίας γλώσσας,
– πρέπει να είναι αρχάριοι/ες
– να μην έχουν διδαχθεί ξένη γλώσσα
– να είναι ηλικίας 7 – 10 ετών.

Συνημμένα στην αίτηση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα – κηδεμόνα.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έτους 2021.
  3. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για τυχόν αναπηρία γονέα – κηδεμόνα ή μέλους της οικογένειας, εάν υφίσταται.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.
  7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας, εάν υφίσταται.

Μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες μαθητές θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ δε δημοσιοποιούνται τα ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων, λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 2022-2023

Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται eεπίσης στους/στις ενδιαφερόμενους/ες από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από 29 Αυγούστου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 και θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικάλων μαζί με συνημμένα τα δικαιολογητικά, πληροφορίες: Ευρ. Χρηστάκου 2431353506, Ν. Μπατατέγας 2431353509.

Από το γραφείο Τύπου