Δήμος Τρικκαίων

Κοινωνικό Φροντιστήριο 2022

Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Σύλλογος φροντιστών Ν. Τρικάλων προσφέρουν και φέτος θέσεις σε φροντιστήρια για αδύναμους/ες οικονομικά μαθητές/τριες

Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έτους 2021.
  3. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για τυχόν αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας, εάν υφίσταται.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.
  7. Αποδεικτικό Μονογονεικής Οικογένειας, εάν υφίσταται

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1 Ιουλίου – 19 Αυγούστου 2022

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πρωτόκολλο Δήμου Τρικκαίων, Δημαρχείο (Ασκληπιού 18, ισόγειο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ευρ. Χρηστάκου 2431353506, Ν. Μπατατέγας 2431353509

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ 2022-2023 ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ 2022-2023 ΕΠΑΛ

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες και στο γραφείο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων “Αθανάσιος Τριγώνης”.