Δήμος Τρικκαίων

Κοιτίδα έρευνας και καινοτομίας προωθεί ο Δήμος Τρικκαίων

22 Μαΐου 2018
Τετραπλή συνεργασία με Ινστιτούτα, προς όφελςο της τοπικής οικονομίας

 

Χώρο συνεργασίας ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων προωθεί στα Τρίκαλα ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δράση για τη σύζευξη και τη συνέργεια 4 φορέων: Αυτοδιοίκησης –  κεντρικής κυβέρνησης – ελληνικών ερευνητικών ινστιτούτων – τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Το παραπάνω σχήμα μάλιστα επιδιώκει αρχικώς να εξασφαλίσει χώρο προς φιλοξενία (δίπλα από τα γραφεία της e-trikala, ιδιοκτησίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). Επίσης ενισχύεται με την εξασφάλιση της ανάλογης χρηματοδότησης, την οποία ζήτησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων από τον αρμόδιο  Αν. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κώστα Φωτάκη. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον υπουργό το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Μαΐου 2018 και έθεσε επί τάπητος τον σχεδιασμό που αναδεικνύει την πόλη ως φορέα συνέργειας και προώθησης λύσεων για επιχειρήσεις. Ο Δήμος Τρικκαίων ουσιαστικά ενσωματώνει και σε ερευνητικό επίπεδο, πτυχές των καινοτόμων προγραμμάτων του,
–  στον τομέα των μεταφορών (CItyMobil2, AVINT, ELVITEN),
– στον τομέα της γεωργίας με το «έξυπνο αγρόκτημα»
– στον τομέα της εκπαίδευσης με τα κιτ ρομποτικής
– στον τομέα της τεχνολογίας μe το Smart Trikala και το Internet of Things

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 4 στάδια:

 1. Την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας του Δήμου με το Ινστιτούτο Βίο-οικονομίας & Άγρο-τεχνολογίας, που αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο της Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο. Στο συγκεκριμένο σύμφωνο καθορίζονται μακροπρόθεσμοι στόχοι και προτεραιότητες, ισχυροποιώντας παράλληλα τη θέση του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 2. Τη δημιουργία κατάλληλου χώρο για τη φιλοξενία της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, με παράλληλη ίδρυση μίας θερμοκοιτίδας start up και spin off επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε συμβατούς με την τοπική οικονομία κλάδους.
 3. Τη συνεργασία του εν λόγω Ινστιτούτου με άλλα 3:
  α) το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Μεταφορών,
  β) το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
  γ) το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών.
  Στόχος, η συνδρομή και η παροχή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με τη δημιουργία ενός πόλου έρευνας και καινοτομίας. Αυτός ο πόλος συνδέεται με την τοπική οικονομία, παρέχοντας υπηρεσίες στις τοπικές επιχειρήσεις στον τομέα έρευνας & ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Τα οφέλη από τη συνεργασία μπορούν να είναι άμεσα ορατά στον επιχειρηματία και την τοπική οικονομία, καθώς  παρέχεται ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα φιλοξενούνται στη θερμοκοιτίδα.

Σε δεύτερο επίπεδο, συζητήθηκε η η ιδιαίτερη επιτυχία του εγχειρήματος με τα κιτ ρομποτικής και η δυνατότητα χρηματοδότησής του μέσω δράσεων του ΕΣΠΑ, σε περισσότερους τρικαλινούς μαθητές.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Δρ Γιώργος Χουρδάκης και η κ. Μαρία Γκίκα (συνεργάτες του Υπουργού) ο Δρ Διονύσης Μπόχτης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Αγρό-τεχνολογίας και Βιό-οικονομίας του ΕΚΕΤΑ και ο κ. Χρ. Καλλιάρας, ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Τρικκαίων.

 

Από το γραφείο Τύπου